Dekorator Menu

Archiwum przetargów publicznych

 • 16.10.2017

  • Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na elektrochemiczny  mikroskop skaningowy.

   Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.

   Załączniki 

   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   Wynik

 • 12.10.2017

  • Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na mikroskop cyfrowy do bezdotykowych pomiarów 2D oraz 3D, inspekcji w czasie rzeczywistym, analizy obrazu i danych pomiarowych.

   Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.

   Załączniki

   18.10.2017 PYTANIA I ODPOWIEDZI

   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   Wynik

 • 05.10.2017

  • Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na mobilne urządzenie do pomiaru liczby cząstek stałych (PN PEMS).

   Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.

   Załączniki

   10.10.2017 Pytania i odpowiedzi

   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   Wynik

 • 03.10.2017

  • Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na dostawę aparatury do wykrywania mikroprzerw w instalacjach elektrycznych samochodów

   Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.

   Załączniki

   09.10.2017 Pytania i odpowiedzi

   06.10.2017 Pytania i odpowiedzi

   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   Wynik

 • 11.09.2017

  • Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na dostawę kamery termowizyjnej do zastosowań badawczych i rozwojowych.

   Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.

   Załączniki

   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   Wynik

 • 06.09.2017

  • Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na dostawę aparatury do wykrywania mikroprzerw w instalacjach elektrycznych samochodów.

   Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.

   Załączniki

   22.09.2017 Pytania i odpowiedzi

   15.09.2017 Pytania i odpowiedzi

   Informujemy, że ze względu na zaistniałe wątpliwości i powyższe pytania wydłużamy termin składnia ofert do dnia 25.09.2017

   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   „Niniejszym informujemy, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp zamawiający unieważnia postępowanie. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.”

 • 11.07.2017

  • Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na dostawę, instalację i uruchomienie fabrycznie nowego, automatycznego analizatora wodoru (H), tlenu (O) i azotu (N).

   Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.

   Załączniki

   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   Wynik

 • 11.07.2017

  • Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na dostawę (wraz z instalacją i uruchomieniem) fabrycznie nowej, automatycznej, elektrycznej stapiarki próbek mineralnych (stałych i proszkowych) i polimerów, dla celów analizy WD-XRF.

   Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.

   Załącznik

   1) Odpowiedź na pytanie potencjalnego oferenta

   2) Odpowiedź na pytanie potencjalnego oferenta

   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   Wynik

 • 16.11.2016

  • Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę i instalację systemu indykacji.
   Jednocześnie przypominamy, że tłumaczenie na język angielski ma charakter pomocniczy, w razie wątpliwości tekst SIWZ w języku polskim jest wiążący. Ofertę wraz z wszystkimi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w języku polskim, z wyjątkiem opisu technicznego, który może być dołączony do oferty w języku angielskim.

   Szczegółowe informacje zawierają poniższy załącznik:
   Załącznik
   Informacja z otwarcia ofert
   Wynik

 • 04.04.2016

  • Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę stanowiska do wyznaczania współczynnika pochłaniania dźwięku i izolacyjności akustycznej.

   Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:
   Załącznik
   Wynik

 • 22.01.2016

  • Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę stanowiska do wyznaczania współczynnika pochłaniania dźwięku i izolacyjności akustycznej.

   Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:
   Załącznik
   Pytania i odpowiedzi

   „Niniejszym informujemy, że na prośbę jednego z potencjalnych Oferentów przedłużamy termin składania ofert do dnia 29.02.2016r., do godz. 12:00.

   Otwarcie ofert odbędzie się w pomieszczeniu 401 Instytutu BOSMAL w dniu 29.02.2016r. o godzinie 12:30.”

   „Niniejszym informujemy, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 zamawiający unieważnia postępowanie. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.”

 • 02.12.2015

  • Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę i instalację fabrycznie nowego wyposażenia do analizatora termo – grawimetrycznego Q500 do analiz łączonych TGA-IR.

   Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:
   Załącznik
   Pytania i odpowiedzi
   Wynik

 • 18.11.2015

  • Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę stanowiska do wyznaczania współczynnika pochłaniania dźwięku i izolacyjności akustycznej.

   Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:
   Załącznik

   „Niniejszym informujemy, że na prośbę potencjalnego Oferenta
   przedłużamy termin składania ofert do dnia 04.12.2015r., do godz. 12:00”

   Pytania i odpowiedzi 1
   Pytania i odpowiedzi 2

   „Niniejszym informujemy, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 zamawiający unieważnia postępowanie.
   Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu”

 • 15.09.2015

  • Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę komory korozyjnej CCT.

   Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
   Załączniki
   Pytania i odpowiedzi 1
   Pytania i odpowiedzi 2
   Wynik

 • 03.09.2015

  • Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych powyżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę systemu do badań emisji spalin.

   Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
   Załączniki

   Niniejszym informujemy, że w dniu 18.09.2015r. wpłynęły do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. zapytania potencjalnych oferentów dotyczące treści SIWZ.

   Szczegóły w załączniku:
   Załącznik

   Niniejszym informujemy, że w dniu 25.09.2015r. wpłynęły do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. zapytania potencjalnych oferentów dotyczące treści SIWZ.

   Wyjaśnienie w załączniku:
   Załącznik

   Wynik

 • 13.08.2015

  • Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę równoczesnego spektrometru emisyjnego ICP-OES z podwójną obserwacją plazmy.

   Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
   Załącznik
   Pytania i odpowiedzi 1
   Pytania i odpowiedzi 2
   Pytania i odpowiedzi 3
   Wynik

 • 13.05.2015

  • Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę młota wahadłowego 450J.

   Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
   Załączniki
   Pytania i odpowiedzi
   WYJAŚNIENIE DO PYTANIA NR 5

   „Niniejszym informujemy, że z uwagi na liczne zapytania przedłużamy termin składania ofert do dnia 22.05.2015 .”

   Wynik

 • 28.01.2015

  • Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę zestawu chromatograficznego.

   Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:
   Załącznik
   Wynik

 • 26.01.2015

  • Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę matrycowego miernika luminacji i barwy.

   Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:
   Załącznik
   Pytania i odpowiedzi
   Wynik

 • 23.01.2015

  • Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8.
   ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę systemu indykacji.

   Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:
   Załącznik
   Pytania i odpowiedzi 1
   Pytania i odpowiedzi 2
   Wynik

 • 04.08.2014

  • Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych powyżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę hamowni podwoziowej do badań emisji spalin, zużycia paliwa i pomiarów osiągów samochodów z napędem na cztery koła.

   Jednocześnie przypominamy, że załączniki w języku angielskim mają charakter pomocniczy. Ofertę wraz z wszystkimi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w języku polskim, z wyjątkiem opisu technicznego, który może być dołączony do oferty w języku angielskim.

   Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
   Załączniki
   Pytania i odpowiedzi
   Questions and answers
   Wynik

 • 16.07.2014

  • Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych powyżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę kompletnego, fabrycznie nowego, stanowiska bezwładnościowego.

   Jednocześnie przypominamy, że załączniki w języku angielskim mają charakter pomocniczy. Ofertę wraz z wszystkimi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w języku polskim, z wyjątkiem opisu technicznego, który może być dołączony do oferty w języku angielskim.

   Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:
   Załącznik
   Pytania i odpowiedzi:
   Pytania i odpowiedzi 1
   Pytania i odpowiedzi 2
   Wynik

 • 12.03.2014

  • Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych powyżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę skaningowego mikroskopu elektronowego.

   Jednocześnie przypominamy, że załączniki w języku angielskim mają charakter pomocniczy. Ofertę wraz z wszystkimi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w języku polskim, z wyjątkiem opisu technicznego, który może być dołączony do oferty w języku angielskim.

   Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
   Załączniki
   Pytania i odpowiedzi:
   Pytania i odpowiedzi 1
   Pytania i odpowiedzi 2
   Pytania i odpowiedzi 3
   Pytania i odpowiedzi 4
   Wynik

 • 06.11.2013

  • Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych powyżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę i instalację fabrycznie nowego fluorescencyjnego spektrometru rentgenowskiego z dyspersją długości fali (WDXRF).

   Jednocześnie przypominamy, że załączniki w języku angielskim mają charakter pomocniczy. Ofertę wraz z wszystkimi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w języku polskim, z wyjątkiem opisu technicznego, który może być dołączony do oferty w języku angielskim.

   Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
   Załączniki
   Pytania i odpowiedzi:
   Pytania i odpowiedzi
   Wynik
   Odwołanie
   Wynik odwołania

 • 29.11.2013

  • Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę zestawu pomiarowego do określania liczby i średnic cząstek stałych w spalinach silnika spalinowego wraz z kondycjonerem spalin.

   Jednocześnie przypominamy, że załączniki w języku angielskim mają charakter pomocniczy. Ofertę wraz z wszystkimi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w języku polskim, z wyjątkiem opisu technicznego, który może być dołączony do oferty w języku angielskim.

   Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
   Załączniki
   Wynik

 • 30.10.2013

  • Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych powyżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę zestawu analizatorów do analizy składu spalin z silnika spalinowego.

   Jednocześnie przypominamy, że załączniki w języku angielskim mają charakter pomocniczy. Ofertę wraz z wszystkimi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w języku polskim, z wyjątkiem opisu technicznego, który może być dołączony do oferty w języku angielskim.

   Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
   Załączniki
   Wynik

 • 15.10.2013

  • Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych powyżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę stanowiska hamownianego do badań silników spalinowych i napędów hybrydowych w stanach przejściowych, dynamicznych wraz z urządzeniami do analizy spalin w zakresie emisji cząstek stałych i sadzy.

   Jednocześnie przypominamy, że tłumaczenie na język angielski ma charakter pomocniczy, w razie wątpliwości tekst SIWZ w języku polskim jest wiążący. Załączniki w języku angielskim mają charakter pomocniczy. Ofertę wraz z wszystkimi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w języku polskim, z wyjątkiem opisu technicznego, który może być dołączony do oferty w języku angielskim.

   Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
   Załączniki
   Pytania i odpowiedzi:
   Pytania i odpowiedzi 1
   Wynik

 • 03.10.2013

  • Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych powyżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę kompletnego stanowiska do badań skrzyń biegów.

   Jednocześnie przypominamy, że tłumaczenie na język angielski ma charakter pomocniczy, w razie wątpliwości tekst SIWZ w języku polskim jest wiążący. Załączniki w języku angielskim mają charakter pomocniczy. Ofertę wraz z wszystkimi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w języku polskim, z wyjątkiem opisu technicznego, który może być dołączony do oferty w języku angielskim.

   Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
   Załączniki
   Pytania i odpowiedzi 1
   Wynik

 • 16.11.2012

  • Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, na dostawę wideo-endoskopu przemysłowego.

   Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
   Załączniki
   ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU 1
   ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU 2

   Wynik przetargu:

   Informujemy, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wideo-endoskopu przemysłowego wygrała firma Olympus Polska Sp. z o.o., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, uzyskując 95 punktów.

   Liczba złożonych ofert: 2
   Oferty ważne: 2

 • 09.11.2011

  • Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony,
   zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, na dostawę systemu do pomiaru ciśnienia spalania (indykacji) w silnikach spalinowych.
   Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
   Załączniki

   Informujemy, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu do pomiaru ciśnienia spalania wygrała firma AVL List GmbH, Hans List Platz , A-8020 Graz, uzyskując 88 punktów.
   Liczba złożonych ofert: 1
   Oferty ważne: 1

 • 01.08.2011

  • Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, na dostawę komory do badań emisji z materiałów.
   Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
   Załączniki

   Niniejszym informujemy, iż do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. wpłynął wniosek jednego z potencjalnych oferentów, dotyczący przesunięcie terminu składania ofert na komorę do badań emisji z materiałów.

   W związku z powyższym Zamawiający wyznacza termin składania ofert na dzień 05.09.2011 r do godz. 12:00, a otwarcie ofert na dzień 05.09.2011 r. godz. 12:30.

   Informujemy, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę komory do badan emisji wygrała firma Spectro-Lab, al. 3 Maja 2, 00-391 Warszawa, uzyskując 100 punktów.
   Liczba złożonych ofert: 2
   Oferty ważne: 2

 • 26.07.2011

  • Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, na dostawę zestawu analizatorów do ciągłej analizy spalin z pojazdu na hamowni podwoziowej.
   Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
   Załączniki

   Informujemy, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu analizatorów do ciągłej analizy spalin z pojazdów na hamowni podwoziowej
   wygrała firma HORIBA GmbH, Kaplanstrasse 5, A-3430 Tulln, uzyskując 92 punktów.
   Liczba złożonych ofert: 1
   Oferty ważne: 1

 • 26.07.2011

  • Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, na dostawę zestawu analizatorów do pomiaru emisji spalin na hamowni silnikowej.

   Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
   Załączniki

   Informujemy, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu analizatorów do pomiaru emisji spalin na hamowni silnikowej
   wygrała firma AVL List GmbH, Hans List Platz 1, A-8020 Graz, uzyskując 100 punktów.
   Liczba złożonych ofert: 1
   Oferty ważne: 1

 • 27.05.2011

  • Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, na dostawę zestawu chromatograficznego HPLC dla Instytutu BOSMAL.

   Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
   Załączniki
   Zapytanie

   Informujemy, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu chromatograficznego HPLC wygrała firma
   PERLAN Technologies Polska Sp. z o.o ul. Puławska 303 02-785 Warszawa,
   uzyskując 95 punktów.

   Liczba złożonych ofert: 1
   Oferty ważne: 1

 • 09.05.2011

  • Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
   ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, na dostawę zestawu chromatograficznego HPLC dla Instytutu BOSMAL.

   Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
   Załączniki
   ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU

   Niniejszym informujemy, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu chromatograficznego HPLC zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 Ustawy Pzp.

 • 10.11.2010

  • Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, na dostawę różnicowego kalorymetru skaningowego DSC i termograwimetru TGA dla Instytutu BOSMAL.

   Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
   Załączniki
   ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU

   Informujemy, że przetarg nieograniczony dotyczący dostawy różnicowego kalorymetru skaningowego DSC i termograwimetru TGA, wygrała firma Spectro-Lab, al. 3 maja 2, 00-391 Warszawa, uzyskując łącznie 100 punktów.
   Liczba złożonych ofert: 2
   Oferty ważne: 2

 • 03.11.2010

  • Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, na dostawę systemu do pomiaru liczby cząstek stałych dla Instytutu BOSMAL.

   Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
   Załączniki

   Informujemy, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu do pomiaru liczby cząstek stałych, wygrała firma HORIBA GmbH, A-3430 Tulln, Kaplan-Straße 5, uzyskując łącznie 87,16 punktów.
   Liczba złożonych ofert: 2
   Oferty ważne: 2

 • 01.05.2010

  • Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 z 2009 r. poz. 1240), z dniem 1.01.2010 r. Ośrodek Badawczo–Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych BOSMAL, na podstawie jej art. 9 pkt 14, przestał być jednostką sektora finansów publicznych.
   W związku z powyższym Ośrodek podmiotowo nie jest obowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 223 z 2007 r. poz. 1655 z późn. zm.).