Dekorator Menu
Motoryzacja

Wysokie wymagania rynku odnośnie bezpieczeństwa, wytrzymałości i estetyki materiałów i produktów, wymuszają na producentach ciągły rozwój. Laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę badawczą i pomiarową oraz wysoko wykwalifikowana kadra pozwalają na realizację badań materiałowych w bardzo szerokim zakresie. Należą do nich:

Badania chemiczne i fizykochemiczne

 • ocena jakości paliw silnikowych, olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych,
 • analiza składu chemicznego,
 • badania czystości komponentów – analiza rodzaju, wielkości i ilości zanieczyszczeń,
 • badanie szczelności helowej detali.

Badania tworzyw

 • identyfikacja,
 • analiza zawartości metali ciężkich wg RoHS,
 • badania właściwości użytkowych i technologicznych,
 • badania starzeniowe,
 • badania odpornościowe na warunki środowiskowe,
 • UV, chemiczne, spalanie.

Badania metali

 • analiza składu chemicznego i identyfikacja,
 • analiza strukturalna,
 • właściwości mechaniczne i technologiczne,
 • badania magnetyczno-proszkowe
 • mikroskopia elektronowa,
 • odporność korozyjna powłok galwanicznych i malarskich.

Badania emisji substancji lotnych z materiałów

 • badania materiałów i kompletnych elementów wyposażenia samochodów w specjalistycznych komorach badawczych o objętości 1 m3,
 • badania materiałów metodami bezpośrednimi,
 • badania składu powietrza i ocena zapachu w kabinach samochodów,
  analiza ilościowa i identyfikacja emitowanych substancji lotnych (fogging, VOC, formaldehyd i inne w tym szkodliwe) z produktów i materiałów (tworzywa sztuczne, pianki, tapicerki itd.),
 • badania zapachu materiałów i produktów.

Posiadamy doświadczenie pozwalające na rozwiązywanie zagadnień typu failure analysis (analiza przyczyn usterek i problemów dotyczących jakości produktów).

Laboratorium Badań Części i Zespołów Samochodowych specjalizuje się w kompleksowym badaniu zespołów, części i elementów podwozia, nadwozia oraz wyposażenia nadwozia. W zakresie badań elementów podwozia i nadwozia BOSMAL posiada możliwości konfigurowania układów badawczych do wieloosiowego obciążania siłami i momentami różnych części i zespołów. Instytut wykonuje badania funkcjonalne, wytrzymałościowe i zmęczeniowe (w tym też dla przemysłu nie związanego z motoryzacją). Jeśli chodzi o układy hamulcowe prowadzimy badania hamulców ciernych tarczowych oraz bębnowych w skali rzeczywistej w zakresie prób funkcjonalnych i trwałościowych na nowoczesnym stanowisku bezwładnościowym. W przypadku skrzyń biegów wykonujemy testy wytrzymałościowe i inne na skrzyniach biegów manualnych, automatycznych i dwusprzęgłowych używając nowoczesnych stanowisk badawczych, wyposażonych w analizatory wibracji firmy Reilhofer.

Oferujemy szeroki zakres badań wymienników ciepła. Wykonujemy badania odporności na ciśnienie i szoki termiczne, pomiary emisji węglowodorów i freonów, badania czystości, badania starzeniowe, korozyjne, erozyjne, zniszczeniowe, akustyczne, termowizyjne, wibracyjne itp. Specjalizujemy się ponadto w przeprowadzaniu pomiarów elektrycznych, wibracyjnych, wibroakustycznych, fotometrycznych i kolorymetrycznych oraz badań odporności na warunki klimatyczne.

Zespół ds. homologacji

e-mail: homologacja@bosmal.com.pl
tel.: +48 33 81 30 527
kom.: +48 691 111 168
tel.: +48 33 81 30 551
tel.: +48 33 81 30 559
tel.: +48 33 81 30 589
kom.: +48 697 500 689

Laboratorium Badań Części i Zespołów Samochodowych specjalizuje się w kompleksowym badaniu zespołów, części i elementów podwozia, nadwozia oraz wyposażenia nadwozia. W zakresie badań elementów podwozia i nadwozia BOSMAL posiada możliwości konfigurowania układów badawczych do wieloosiowego obciążania siłami i momentami różnych części i zespołów. Instytut wykonuje badania funkcjonalne, wytrzymałościowe i zmęczeniowe (w tym też dla przemysłu nie związanego z motoryzacją). Jeśli chodzi o układy hamulcowe prowadzimy badania hamulców ciernych tarczowych oraz bębnowych w skali rzeczywistej w zakresie prób funkcjonalnych i trwałościowych na nowoczesnym stanowisku bezwładnościowym. W przypadku skrzyń biegów wykonujemy testy wytrzymałościowe i inne na skrzyniach biegów manualnych, automatycznych i dwusprzęgłowych używając nowoczesnych stanowisk badawczych, wyposażonych w analizatory wibracji firmy Reilhofer.

Oferujemy szeroki zakres badań wymienników ciepła. Wykonujemy badania odporności na ciśnienie i szoki termiczne, pomiary emisji węglowodorów i freonów, badania czystości, badania starzeniowe, korozyjne, erozyjne, zniszczeniowe, akustyczne, termowizyjne, wibracyjne itp. Specjalizujemy się ponadto w przeprowadzaniu pomiarów elektrycznych, wibracyjnych, wibroakustycznych, fotometrycznych i kolorymetrycznych oraz badań odporności na warunki klimatyczne.