Nasze kompetencje w tym zakresie dodatkowo potwierdza uczestnictwo w 3 projektach:
 
"Rozbudowa istniejącego stanowiska do badań układów napędowych o emulator baterii pojazdu", dzięki któremu możliwe jest wykonanie prac badawczych nad kompletnymi elektrycznymi osiami napędowymi pojazdów elektrycznych oraz zhybrydyzowanych skrzyń biegów.
„E-TRACT” realizowany w ramach ELECTRIC MOBILITY EUROPE, który polega na opracowaniu mechanicznie zintegrowanego elektrycznego systemu napędowego
„Opracowanie dostawczego pojazdu o napędzie elektrycznym z inteligentnym systemem zarządzania energią”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.