Badanie odporności wyrobów na światło i warunki pogodowe

Badania w komorze symulującej światło słoneczne – lampy metalohalogenkowe

Określenie odporności materiałów i komponentów na działanie promieniowania słonecznego jest bardzo istotnym elementem oceny jakości produktów. Symulacja oddziaływania czynników zewnętrznych może być realizowana różnymi metodami. W przypadku symulacji promieniowania słonecznego bardzo istotny jest rodzaj zastosowanego źródła światła, gdyż różnią się oneo charakterystyką spektralną. Promieniowanie emitowane przez lampę metalohalogenkową z dużym przybliżeniem odwzorowuje spektrum (widmo) i natężenie promieniowania słonecznego – zgodnie z publikacją CIE nr 85 (zakres promieniowania: UV-VIS-IR tj. 280 ÷ 3000 nm), przy czym intensywność promieniowania jest w pełni regulowana.
 
Badania elementów i komponentów w komorach symulujących rzeczywiste promieniowanie słoneczne pozwala na ocenę zmian takich właściwości części jak kształt, kolor, połysk czy wytrzymałość. Często weryfikowane jest również pojawianie się plam, pęknięć, rozwarstwień oraz oceniane są inne cechy estetyczne i funkcjonalne.
 
Komora umożliwia wykonanie:
 • badań cyklicznych,
 • badań długotrwałych.
Poprzez zastosowanie odpowiednich filtrów możliwe są badania w warunkach:
 • outdoor (symulacja warunków klimatycznych na zewnętrznych powierzchniach pojazdów – warunki zewnętrzne),
 • indoor (symulacja warunków klimatycznych w zamkniętej przestrzeni pasażera – warunki wewnętrzne).

Komora klimatyczna ESPEC TYP ARS-1100 z modułem świetlnym MHG 2500 W (lampa metalohalogenkowa)

Urządzenie:

Komora klimatyczna ESPEC TYP ARS-1100 z modułem świetlnym MHG 2500 W (lampa metalohalogenkowa)

Wyposażenie komory:

 • Moduł świetlny SolarConstant 2500 W umożliwiający symulację światła słonecznego

Podstawowe parametry komory:

 • Zakres regulacji temperatury: -75°C - 180°C
 • Zakres regulacji wilgotności: 10 - 98% RH
 • Pojemność komory roboczej: 1100 L
 • Wymiary komory roboczej: 1100 x 1000 x 1000 mm (szerokość x wysokość x głębokość)

Normy badawcze:

 • DIN 75220 – Ageing of automotive components in solar simulation units
 • VDA  230-219:2011
 

Odporność na warunki pogodowe. Ekspozycja na laboratoryjne źródła światła. Lampy ksenonowe łukowe

Metoda badań polega na eksponowaniu próbek roboczych na działanie sztucznych warunków atmosferycznych (filtrowanego światła lampy ksenonowej, temperatury, wilgotności i nadeszczania) w celu symulowania w laboratorium procesów starzenia, które zachodzą podczas działania naturalnych warunków atmosferycznych. Odporność na warunki pogodowe jest oceniana przez porównanie zmiany barwy badanej próbki roboczej do próbki nieeksponowanej za pomocą skali szarej zgodnie z ISO 105-A02.
 

Norma badawcza

 • PN-EN ISO 4892-2, met. A
 • PN-EN ISO 16474-2 met. A
 • PN-EN ISO 105-B04
 

Normy klientów

 • FORD, Volvo, VW, Renault, GMW, PSA, BMW, Daimler, Toyota, Nissan, Honda, KIA, Fiat i inne
 

Urządzenia

 • Xenon Weather-Ometer Ci 3000+
 • Xenon Weather-Ometer Ci 4000
 • Xenon Weather-Ometer Ci 4400

Odporność na światło. Ekspozycja na laboratoryjne źródła światła. Lampy ksenonowe łukowe.

Metoda badań polega na wyznaczeniu odporności wybarwień i cech starzenia wyrobów na działanie światła sztucznego symulującego naturalne światło dzienne przechodzące przez szkło okienne przy jednoznacznym działaniu ciepła. Próbka robocza badanego wyrobu poddana jest działaniu sztucznego światła w zdefiniowanych warunkach. Odporność wybarwień jest oceniana przez porównanie zmiany barwy badanej próbki roboczej do próbki nieeksponowanej za pomocą skali szarej zgodnie z ISO 105-A02.  
 
Norma badawcza
 • PN-EN ISO 4892-2, met. B
 • PN-EN ISO 16474-2 met. B
 • PN-EN ISO 105-B02
Normy klientów
 • FORD, Volvo, VW, Renault, GMW, PSA, BMW, Daimler, Toyota, Nissan, Honda, KIA, Fiat  i inne
Nr dokumentu Tytuł/Opis
BOSMAL/I-7-04 Przyspieszone starzenie pod wpływem czynników atmosferycznych (W-O)
PN-EN ISO 4892-2, met. B Tworzywa sztuczne -- Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła -- Część 2: Lampy ksenonowe łukowe
PN-EN ISO 16474-2, met. B Farby i lakiery - Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła - Część 2: Lampy ksenonowe łukowe
PN-EN ISO 4892-2, met. A Tworzywa sztuczne - Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła - Część 2: Lampy ksenonowe łukowe
PN-EN ISO 16474-2, met. A Farby i lakiery - Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła - Część 2: Lampy ksenonowe łukowe
PN-EN ISO 105-B04 Tekstylia - Badania odporności wybarwień - Część B04: Odporność wybarwień na sztuczną pogodę: Test płowienia w świetle łukowej lampy ksenonowej
PN-EN ISO 105-B02 Tekstylia - Badania odporności wybarwień - Część B02: Odporność wybarwień na działanie światła sztucznego: Test płowienia w świetle łukowej lampy ksenonowej
ISO 105-A02 Textiles - Tests for colour fastness - Part A02: Grey scale for assessing change in colour
DIN 75220 Ageing of automotive components in solar simulation units
VDA 230-219 Ageing of automotive components in solar simulation units