Dekorator Menu

Badania korozyjne

Wróć do listy

Badanie odporności korozyjnej wyrobów – korozji zewnętrznej

Obiekty badawcze testowane są w sztucznych atmosferach korozyjnych (np. rozpylona mgła solna, immersja w roztworach korozyjnych, środowisko dwutlenku siarki, określone warunki klimatyczne, kondensacja pary wodnej, itp.). Ocenie poddawana jest powłoka obiektów oraz ich materiał bazowy. Testy można wykonywać na próbkach referencyjnych (np. lakierowane lub/i cynkowane elementy karoserii) lub na gotowych obiektach (np. zbiorniki LPG, zderzaki, wycieraczki, wymienniki ciepła, wahacze, wsporniki, osłony itp.). Laboratorium posiada też możliwość testowania elementów nie związanych z przemysłem motoryzacyjnym.
W laboratorium wykonuje się również testy tzw. korozji wewnętrznej, gdzie obiekty badawcze (głównie wymienniki ciepła) poddawane są symulacji eksploatacji z cieczami przyspieszającymi korozję lub kondensatami spalin.

Urządzenia

Laboratorium dysponuje szeregiem komór korozyjnych spełniających różne wymagania klientów:

 • Liebisch
 • ASCOTT
 • Weiss Technik
 • Heraeus
 • Vötsch
 • VLM
 • Kesternich

Dodatkowo laboratorium jest w stanie przygotować odpowiednią komorę bądź stanowisko badawcze pod dane wymagania klienta.

Badania korozyjne

Normy badawcze (przykładowe)

 • VDA 233-102
 • ASTM G85
 • ASTM B117
 • ASTM B368
 • DIN 50021
 • ISO 9227 (NSS, ASS, CASS)
 • ISO 6988
 • ISO 3231
 • ISO 6270-1
 • PN-EN 60068-2
 • ISO 11997-1
 • ISO 11997-2

Normy klientów

 • FORD, CEVT, Volvo, VW, Renault, GMW, PSA, AUDI, BMW, Daimler, Chrysler, Toyota, Nissan, Honda, KIA, Fiat, Jaguar, Rover… i inne

Badanie korozji i erozji wewnętrznej

Instytut posiada szereg stanowisk do badań starzeniowych i korozji/erozji wewnętrznej (internal and high flow corrosion). Te stanowiska i/lub komory są często budowane pod kątem zleconego badania.

Więcej na temat tych badań na stronach:

Badania w środowisku gazów korozyjnych

Badanie w środowisku gazów korozyjnych pozwala na określenie oddziaływania korozyjnego środowiska pracy i magazynowania na elementy elektrotechniczne, zwłaszcza styki, terminale i połączenia (rozpatrywane zarówno osobno, jak i jako zintegrowane z podzespołem lub zmontowane jako kompletny sprzęt).
Obiekty badawcze poddawane są próbom korozyjnym w komorach: AirEvent Gas/600/0 i SK1500, w różnych warunkach temperaturowych i wilgotności, w atmosferze pojedynczych gazów korozyjnych lub ich mieszanin:

 • Cl2
 • SO2
 • NO2
 • H2S

Gazy mieszane są ze sobą w różnych stosunkach, w zależności od stosownej normy i/lub wymagań Zlecającego. Stosowany zakres stężeń gazów waha się od 10 do nawet 2700 ppb (dla H2S).

Stężenia gazów monitorowane są za pomocą analizatora SPM Flex Honeywell (w przypadku AirEvent Gas/600/0).

Preferowany czas trwania testu to 4, 7, 10, 14 lub 21 dni.

Normy badawcze

 • IEC 60068-2-60
 • PN-EN 60512-11-14
 • ASTM B845-97
 • Renault 36-00-802
 • VW 80000
 • oraz inne – na zapytania

Komory gazów korozyjnych

Nasze komory badawcze i ich parametry zobacz na stronie: Komory gazów korozyjnych

 • VDA 233-102 – Cyclic corrosion testing of materials and components in automotive construction
 • ASTM G85 – Standard Practice for Modified Salt Spray (Fog) Testing
 • ASTM B117 – Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus
 • ASTM B368 – Standard Test Method for Copper-Accelerated Acetic Acid-Salt Spray (Fog) Testing (CASS Test)
 • DIN 50021 – Spray tests with different sodium chloride solutions
 • ISO 9227 – Badania korozyjne w sztucznych atmosferach – Badania w rozpylonej solance
 • ISO 6988 – Powłoki metalowe i inne nieorganiczne – Próba z dwutlenkiem siarki z ogólną kondensacją wilgoci
 • ISO 3231 – Farby i lakiery – Oznaczanie odporności na wilgotne atmosfery zawierające ditlenek siarki
 • ISO 6270-1 – Farby i lakiery – Oznaczanie odporności na wilgoć – Część 1: Kondensacja ciągła
 • PN-EN 60068-2-1 – Badania środowiskowe – Część 2-1: Próby – Próba A: Zimno
 • ISO 11997-1 – Farby i lakiery – Oznaczanie odporności na cykliczne warunki korozyjne – Część 1: Mokro (mgła solna)/ sucho/ wilgotno
 • ISO 11997-2 – Farby i lakiery – Oznaczanie odporności na cykliczne warunki korozyjne – Część 2: Mokro (mgła solna)/ sucho/ wilgotno/ promieniowanie UV
 • IEC 60068-2-60 – Badania środowiskowe – Część 2-60: Próby – Próba Ke: Próba korozyjna w przepływającej mieszaninie gazów
 • PN-EN 60512-11-14 – Złącza do urządzeń elektronicznych – Badania i pomiary – Część 11-14: Badania klimatyczne – Badanie 11p: Korozja przy przepływie gazu jednorodnego
 • ASTM B845-97 – Mixed Flowing Gas (MFG) Tests for Electrical Contacts
 • Renault 36-00-802 – Norma producenta
 • VW 80000 – Electric and Electronic Components in Motor Vehicles up to 3.5 t. General Requirements, Test Conditions, and Tests

Powrót
do góry strony