Przetargi publiczne

OSCYLOSKOP CYFROWY

___________________________________________________
03.10.2018
 
21.09.2018
 
 
 
19.09.2018
 
Pytania i odpowedzi
 
 
 18.09.2018
 
Pytania i odpowedzi
 
12.09.2018
 
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na dostawę oscyloskopu cyfrowego do badań EMC kompatybilności elektromagnetycznej.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 
Załączniki

MOBILNE URZĄDZENIE DO POMIARU LICZBY CZĄSTEK STAŁYCH (PN PEMS)

___________________________________________________
25.09.2018
 
Wynik
 
07.09.2018
 
 
31.08.2018
 
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na dostawę mobilnego urządzenia do pomiaru liczby cząstek stałych (PEMS)
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 
Załączniki

WYPOSAŻENIE STANOWISKA HAMOWNIANEGO

___________________________________________________
27.09.2018
 
 
10.09.2018
 
 
31.08.2018
 
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na wyposażenia stanowiska hamownianego..
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 

SYSTEM WIBRACYJNY

___________________________________________________
 
04.09.2018
 
Wynik
 
23.08.2018
 
 
 22.08.2018
Pytania i odpowedzi
 
20.08.2018
 
 
16.08.2018
 
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na dostawę Systemu wibracyjnego.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 

SPEKTROFOTOMETR WIELOKĄTOWY

___________________________________________________
01.10.2018
 
 
 
21.08.2018
 
 
10.08.2018
 
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na dostawę Spektrofotometru Wielokątowego.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 
 

OLFAKTOMETR

___________________________________________________
07.08.2018
 
Wynik
 
23.07.2018
 
 
 
13.07.2018
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na dostawę i instalację Olfaktometru.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 

OLFAKTOMETR

___________________________________________________
04.07.2018
 
„Niniejszym informujemy, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp zamawiający unieważnia postępowanie.”
 
 
 
14.06.2018
 
 
06.06.2018
 
Informujemy, iż w związku z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, opublikowane zostało Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.Prosimy o zapoznanie się z poniższymi załącznikami. 
Powyższe zmiany należy traktować jako integralną część SIWZ na etapie przygotowania oferty. Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.
 
 
30.05.2018
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych poniżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami), na dostawę i instalację Olfaktometru.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.