Akceptacja przez koncern VW naszych badań emisji z tworzyw sztucznych

15.12.2020
Akceptacja przez koncern VW naszych badań emisji z tworzyw sztucznych
Z przyjemnością informujemy o tym, że najwyższa jakość naszych usług i kwalifikacje personelu zostały ponownie potwierdzone w badaniach biegłości organizowanych przez koncern Volkswagen AG. Aktualnie Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. jest akredytowany przez koncern VW, w zakresie badań emisji z tworzyw sztucznych, do wykonywania badań wg norm PV3015 (emisja substancji średnio-lotnych - fogging), PV3341 (emisja VOC metodą headspace), PV3925 (emisja formaldehydu, metodą spektrofotometrii UV/VIS i metodą HPLC) oraz PV3900 (zapach). Zapraszamy do współpracy!
 
Dokumenty: