BOSMAL w Polskim Klastrze Technologii Kompozytowych (PKTK)

25.02.2019
BOSMAL w Polskim Klastrze Technologii Kompozytowych (PKTK)
W marcu 2019 r. BOSMAL przystąpił do Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych (PKTK).
 
Klaster powstał w 2017 r. Jego siedziba mieści się w Zielonkach Galicyjskich (Małopolska).
 
Główne cele Klastra to:
  • promocja polskich technologii, firm i instytucji zajmujących się wytwarzaniem, badaniem i projektowaniem elementów kompozytowych oraz polskiej myśli technologicznej dotyczącej urządzeń oraz komponentów służących do produkcji kompozytów,
  • stworzenie silnego podmiotu reprezentującego potrzeby branży kompozytowej, usprawnienia promocji na międzynarodowych targach i konferencjach produktów i usług polskich firm i instytucji, poprawa rozpoznawalności polskich firm z branży kompozytowej,
  • doskonalenie wiedzy z zakresu materiałów kompozytowych poprzez organizowanie szkoleń i wyjazdów do wiodących ośrodków międzynarodowych,
  • realizacja wspólnych projektów badawczych i stworzenie programu sektorowego, ułatwienie współpracy polskich firm z partnerami zagranicznymi,
  • stworzenie grup zakupowych pozwalających na negocjacje z większymi dostawcami.
W ramach działalności Klastra, pracownicy Instytutu mają również możliwość odbycia szeregu szkoleń o tej tematyce. 
 
12 kwietnia odbyło się pierwsze z zaplanowanej serii spotkań: "Materiały kompozytowe - teoria, wytwarzanie i właściwości". Jej prelegentem był dr inż. Bartosz Hekner.
 
Więcej informacji na temat działalności Klastra na stronie: https://kompozyty.net/informacje-klastra