Rozszerzenie uprawnień BOSMAL do prowadzenia badań homologacyjnych

18.09.2018
Rozszerzenie uprawnień BOSMAL do prowadzenia badań homologacyjnych
Decyzją Transportowego Dozoru Technicznego w dniu 14 września 2018 roku został rozszerzony zakres uprawnień BOSMAL do przeprowadzania badań homologacyjnych typu ONZ przedmiotu wyposażenia lub części oraz przeprowadzania kontroli zgodności produkcji w tym zakresie w oparciu o regulaminy ONZ nr 1, 5, 8, 10, 19, 20, 31, 50, 55, 56, 57, 65, 72, 82, 96, 98, 112, 113, 120, 123, 132, i 143, a także rozporządzenia unijne nr 168/2013, 134/2014, 582/2011, 2017/2400, 692/2008, 2017/1151, 2017/1347, 1005/2010 oraz 2016/1628.
 
Decyzja o rozszerzeniu została podjęta na podstawie art. 70 za ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku BOSMAL i po audycie przeprowadzonym w Instytucie 10 września 2018 roku przez Transportowy Dozór Techniczny.
 
Zakres uprawnienia do przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części określa załącznik do decyzji.
 
Szczegółowy zakres uprawnień BOSMAL zamieszczony jest na stronie internetowej pod adresem: link.