XXVII Walne Zgromadzenie Członków Klubu Polskie Forum ISO 9000

24.04.2017
XXVII Walne Zgromadzenie Członków Klubu Polskie Forum ISO 9000
Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, działając na podstawie § 12 Regulaminu Klubu, zwołał na dzień 24 kwietnia 2017 r. w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, XXVII Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.
 
 
Agenda:
 • Porządek obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Obrad i Protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wystąpienia zaproszonych gości.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Sekcji za rok 2016.
 7. Sprawozdanie finansowe za rok 2016.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Kierunki Programowe działalności Klubu w 2017 r.
 10. Projekt planu rzeczowo – finansowego na 2017 r.
 11. Dyskusja.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Przyjęcie uchwał i wniosków XXVII Walnego Zgromadzenia.
 • Obiad
 • Seminarium „W którym kierunku "JEDZIE" doskonalenie - zmiany wymagań w systemowym zarządzaniu jakością w branży automotiv”
Program seminarium:
 1. Spełnienie wymagań jakościowych w branży automotiv a zakres badań oferowanych przez Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o
 2. Zmiany wymagań w systemowym zarządzaniu jakością w branży automotiv
 • Zwiedzanie muzeum samochodów projektowanych i produkowanych przez BOSMAL, pokaz prototypu samochodu elektrycznego
 • Zakończenie seminarium i wyjazd uczestników