Science 2 Business w motoryzacji
26.10.2017 w BOSMAL

26.10.2017
Science 2 Business w motoryzacji<br />26.10.2017 w BOSMAL
Organizowane przez Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing i Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. spotkanie jednostek naukowych i firm zainteresowanych współpracą w tematach badawczo-rozwojowych.
 
 
W dniu 26.10.2017 w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku-Białej odbędzie się spotkanie "Science 2 Business w motoryzacji".
Członkowie klastra zostali zaproszeni do zgłaszania tematów do współpracy z jednostkami naukowymi w latach 2017-2018.
Na spotkaniu, w części przedpołudniowej, przedstawiciele jednostek naukowych zaprezentują swoją ofertę współpracy dla firm. Następnie, w części popołudniowej, będzie możliwość prowadzenia rozmów bilateralnych między firmami i jednostkami naukowymi na podstawie wcześniej zgłoszonych tematów.
 
 
Agenda: 
08.15 – 08.45 Rejestracja uczestników
08.45 – 09.00 Powitanie – Klaster SA&AM, Dyrektor BOSMAL
09.00 – 10.00 Badania jakościowe i wytrzymałościowe – przegląd ofert jednostek naukowych
10.00 – 11.00 Badania w zakresie optymalizacji systemów produkcji – przegląd ofert jednostek naukowych
11.00 – 11.15 Przerwa/poczęstunek
11.15 – 12.15 E-mobilność jako nowa przestrzeń do współpracy między firmami a jednostkami naukowymi
12.15 – 13.00 Zwiedzanie Instytutu BOSMAL
13.00 – 13.45 Obiad
13.45 – 15.30 Rozmowy bilateralne S2B na podstawie zgłoszonych przez firmy tematów
15.30              Zakończenie