W ramach realizacji polityki przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego Instytut wspiera rozwój swoich pracowników i mieszkańców miasta Bielska-Białej oraz okolic.
 
W ramach prowadzonych działań:
  • wsparcie otrzymuje Beskidzkie Stowarzyszenie Brydża Sportowego
  • wsparcie otrzymuje drużyna piłki nożnej BOSMAL Football Team
  • wsparcie otrzymują organizatorzy Festiwalu Nauki i Sztuki (ATH)
  • dofinansowane jest wynajęcie sali gimnastycznej dla pracowników
  • wspierany jest Zespół Pieśni i Tańca „Beskid”
  • dofinansowaliśmy zakup koców do pomieszczeń socjalnych pracowników Bielskiego Pogotowia Ratunkowego filii w Czechowicach-Dziedzicach
  • udzieliliśmy wsparcia Domowi Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej
  • wsparliśmy finansowo działalność Stowarzyszenia Wspierania Bielskiej Onkologii
  • udzieliliśmy finasowego wsparcia Teatrowi za Jeden Uśmiech