Komora temperaturowa Czarysz umożliwiająca również testy ciśnieniowe

Komora temperaturowa Czarysz umożliwia prowadzenie badań w zakresie od temperatury otoczenia do 275°C