Komora klimatyczna wielkogabarytowa, wolnostojąca z obiektem badawczym