Komora klimatyczna Climats przystosowana do badań wibracyjnych