Mineralizator do próbek (obok drobny sprzęt pomocniczy, m. in. myjka ultradźwiękowa, wirówka, mieszadło)

 Mineralizator do próbek
(obok drobny sprzęt pomocniczy, m. in. myjka ultradźwiękowa, wirówka, mieszadło)
 
 Usługi:
U001062502 składy chemiczne
U000662502 testy fizykochemiczne