Licznik cząstek stałych HORIBA 2000-SPCS PN (z Laboratorium nr 2) oraz Spektrometr TSI EEPS 3090