Laboratorium nr 2 - widok hamowni podwoziowej 4WD, wentylatora chłodzącego samochód oraz urządzenia do ciągłego pomiaru stężenia sadzy (po prawej stronie)