Laboratoria badań emisji spalin

Schemat usytuowania laboratoriów emisji (1 i 2) i pomieszczenia sezonowania; czerwoną linią oznaczono komorę klimatyczną.