Emisja z materiałów w motoryzacji - Warsztaty BOSMAL
Emisja z materiałów w motoryzacji - Warsztaty BOSMAL

Laboratoria badań emisji spalin

Schemat usytuowania laboratoriów emisji (1 i 2) i pomieszczenia sezonowania; czerwoną linią oznaczono komorę klimatyczną.