Emisja z materiałów w motoryzacji - Warsztaty BOSMAL
Emisja z materiałów w motoryzacji - Warsztaty BOSMAL

Tunel rozcieńczający (Laboratorium nr 2)

Tunel rozcieńczający znajdujący się na zewnątrz komory klimatycznej WEISS.