Licznik cząstek stałych i tunel rozcieńczający (Laboratorium nr 2)

Licznik cząstek stałych HORIBA 2000 SPCS (na pierwszym planie) oraz tunel rozcieńczający.
HORIBA 2000-SPCS PN counter (foreground) and Dilution tunnel.