Emisja z materiałów w motoryzacji - Warsztaty BOSMAL
Emisja z materiałów w motoryzacji - Warsztaty BOSMAL

Laboratorium nr 2 - komora klimatyczna

Wewnętrzny widok komory klimatycznej z hamownią podwoziową 4WD i wentylatorem chłodzącym samochód