System firmy Horiba do pomiarów emisji (Laboratorium nr 2)

Worki próbkujące w zaizolowanej szafie