Emisja z materiałów w motoryzacji - Warsztaty BOSMAL
Emisja z materiałów w motoryzacji - Warsztaty BOSMAL

System firmy Horiba do pomiarów emisji (Laboratorium nr 2)

Worki próbkujące w zaizolowanej szafie