BOSMAL na XV Konferencji Naukowo-Technicznej LogiTrans 2018

23.04.2018
BOSMAL na XV Konferencji Naukowo-Technicznej LogiTrans 2018
Wyniki prac naukowo-badawczych pracowników Instytutu prezentowane były na XV Konferencji Naukowo-Technicznej LogiTrans 2018.
  
XV KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „Logistyka, Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo w Transporcie” LogiTrans 2018 została zorganizowana w dniach 23-26 kwietnia 2018 r. w Szczyrku.
Tematyka: zagadnienia związane z szeroko pojętą logistyką, zarządzaniem, transportem, magazynowaniem, elektroniczną gospodarką oraz edukacją logistyczną i innymi, łączącymi się z tymi zagadnieniami obszarami wiedzy.
Organizatorzy: UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, WYDZIAŁTRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI oraz POLSKA AKADEMIA NAUK, KOMITET TRANSPORTU
Patronat: JM REKTOR UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu PROF. DR HAB. INŻ. ZBIGNIEW ŁUKASIK
 
Wśród prezentowanych prac znalazły się prace naukowo-badawcze pracowników Instytutu (podkreślone nazwiska):
  • FABER Joanna, SALA Rafał, KRASOWSKI Jarosław, WPŁYW PALIWA ZANIECZYSZCZONEGO CHLOREM NA TRWAŁOŚĆ ELEMENTÓW KONTROLI EMISJI NOX W SILNIKU O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM
  • LEGIERSKI Marcin, MICHAŁEK Piotr, OCENA BEZPIECZEŃSTWA FOTOBIOLOGICZNEGO ŚWIATEŁ I LAMP LED WYKORZYSTYWANYCH W MOTORYZACJI POD KĄTEM ZAGROŻENIA SIATKÓWKI OKA ŚWIATŁEM NIEBIESKIM
  • SZCZOTKA Andrzej, PUCHAŁKA Bartosz, BIELACZYC Piotr, ADAMIAK Borys, OCENA WPŁYWU WSPÓŁCZYNNIKA ROZCIEŃCZANIA SPALIN NA NIEPEWNOŚĆ WYNIKÓW POMIARÓW EMISJI SPALIN NA HAMOWNI PODWOZIOWEJ
  • DĄBROWSKI Tomasz, KURCZYŃSKI Dariusz, ŁAGOWSKI Piotr, WARIANEK Michał, THE ANALYSIS OF BURNISHING PROCESS INFLUENCE ON DISC BRAKE FRICTION CHARACTERISTICS AND ITS INFLUENCE ON VEHICLE SAFETY – BY INERTIA BRAKE DYNAMOMETER TESTING
  • DĄBROWSKI Tomasz, KURCZYŃSKI Dariusz, ŁAGOWSKI Piotr, WARIANEK Michał, THE INFLUENCE OF THE BRAKE PAD SURFACE MACHINING AND FINISHING ON ITS FRICTION PERFORMANCE – EXAMINED BY INERTIA BRAKE DYNAMOMETER TESTING
  • KURCZYŃSKI Dariusz, ŁAGOWSKI Piotr, WARIANEK Michał, DĄBROWSKI Tomasz, WPŁYW WSPÓŁCZESNYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH SILNIKÓW O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM NA BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE ICH STOSOWANIA
  • ŁAGOWSKI Piotr, KURCZYŃSKI Dariusz, WARIANEK Michał, DĄBROWSKI Tomasz, WSKAŹNIKI INDYKOWANE SILNIKA PERKINS 1104D-E44TA ZASILANEGO DWUPALIWOWO OLEJEM NAPĘDOWYM I GAZEM ZIEMNYM
 
Więcej informacji na temat Konferencji na stronie LogiTrans