Międzynarodowy Kongres DRITEV Drivetrain for vehicles

27.06.2018
Międzynarodowy Kongres DRITEV Drivetrain for vehicles
Międzynarodowy kongres VDI "Drivetrain for Vehicles", pod obecną nazwą DRITEV, odbędzie się w Bonn, w dniach 27-28 czerwca 2018 roku. BOSMAL zaprezentuje swoją ofertę w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, testów i usług. Nasi inżynierowie będą prezentować Instytut na stoisku nr 72.
Kongres pokazuje zagadnienia nad którymi aktualnie pracują producenci przekładni i mechanizmów napędowych.
Więcej informacji na stronie DRITEV.