BOSMAL na XIV Konferencji Naukowo-Technicznej LogiTrans 2017

27.04.2017
BOSMAL na XIV Konferencji Naukowo-Technicznej LogiTrans 2017
Wyniki prac naukowo-badawczych pracowników Instytutu prezentowane były na XIV Konferencji Naukowo-Technicznej LogiTrans 2017.
  
XIV KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „Logistyka, Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo w Transporcie” LogiTrans 2017 została zorganizowana w dniach 24-27 kwietnia 2017 r. w Szczyrku.
Tematyka: zagadnienia związane z szeroko pojętą logistyką, zarządzaniem, transportem, magazynowaniem, elektroniczną gospodarką oraz edukacją logistyczną i innymi, łączącymi się z tymi zagadnieniami obszarami wiedzy.
Organizatorzy: UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, WYDZIAŁTRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI oraz POLSKA AKADEMIA NAUK, KOMITET TRANSPORTU
Patronat: JM REKTOR UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu PROF. DR HAB. INŻ. ZBIGNIEW ŁUKASIK
 
Wśród prezentowanych prac znalazły się prace naukowo-badawcze pracowników Instytutu:
  • BIELACZYC Piotr, SZCZOTKA Andrzej, WOODBURN Joseph, Źródła błędów przy pomiarach emisji związków szkodliwych spalin na hamowni podwoziowej – Analiza bilansu masy
  • BRODZIK Krzysztof, FABER Joanna, Metody badań lotnych związków organicznych z materiałów wykorzystywanych w motoryzacji
  • DĄBROWSKI Tomasz, Wpływ hamowania z dużą energią na hamulec tarczowy – określone poprzez badania na stanowisku dynamometrycznym do badań hamulców
  • FABER Joanna, BRODZIK Krzysztof, Wpływ metody przygotowania próbek na oznaczanie zawartości pierwiastków w olejach silnikowych
  • JURASZ Zbigniew, Ocena wpływu azotowania powierzchni stali zaworowych na ich żaroodporność
  • LEGIERSKI Marcin, MICHAŁEK Piotr, Praktyczne aspekty zastosowania matrycowego miernika luminancji do pomiaru charakterystyk optycznych na przykładzie optycznych odpłaszaczy zwierząt
  • SALA Rafał, DZIDA Jakub, KRASOWSKI Jarosław, Selektywna redukcja katalityczna tlenków azotu w pojazdach spełniających normę emisji Euro VI
 
Więcej informacji na temat Konferencji na stronie LogiTrans 
 
Na poniższych zdjęciach pracownicy Instytutu podczas prezentowania prac.
 
Krzysztof Brodzik - Metody badań emisji lotnych związków organicznych z materiałów wykorzystywanych w motoryzacji
 
 
Joanna Faber - Wpływ metody przygotowania próbek na oznaczanie zawartości pierwiastków w olejach silnikowych
 
Marcin Legierski - Praktyczne aspekty zastosowania matrycowego miernika luminancji do pomiaru charakterystyk optycznych na przykładzie optycznych odpłaszaczy zwierząt