Indeks czystości

Badania czystości

 Lp.

 Norma

 Nazwa badania

Uwagi

Kontakt

 1

 VDA 19.1 2015 (natrysk)

Czystość - badanie czystości technicznej

1.1  

 Pierwsze badania z wyznaczeniem krzywej zaniku 

 1. ekstrakcja zanieczyszczeń (mycie natryskowe: ciecz ekstrakcyjna HAKU 1025-920)
 2. ocena grawimetryczna
 3. analiza mikroskopowa 

VDA 19.1: 2015 na zgodność z wymaganiem Zlecającego

Wyślij mail
z zapytaniem ofertowym
ze wskazaniem pozycji
na ten adres mailowy

 1.2

 

 Badanie rutynowe

 1. ekstrakcja zanieczyszczeń (mycie natryskowe: ciecz ektrakcyjna HAKU 1025-920)
 2. ocena grawimetryczna
 3. analiza mikroskopowa 
VDA 19.1: 2015 na zgodność z wymaganiem Zlecającego

 2

  VDA 19.1 2015 (natrysk)

Czystość - analiza zanieczyszczeń metodą SEM-EDX

2.1

 

 Analiza SEM-EDX 

 Oznaczanie twardości i składu chemicznego zanieczyszczeń (≥ 5 μm)
 po rutynowym badaniu:
 
 1. ekstrakcja zanieczyszczeń (mycie natryskowe: ciecz ektrakcyjna HAKU 1025-920)
 2. ocena grawimetryczna
 3. analiza mikroskopowa 
 

 VDA 19.1: 2015 na zgodność z wymaganiem Zlecającego

Wyślij mail
z zapytaniem ofertowym
ze wskazaniem pozycji
na ten adres mailowy

 2.2

 

 Analiza SEM-EDX 

 Oznaczanie twardości i składu chemicznego zanieczyszczeń
 (≥ 50 μm) po rutynowym badaniu:
 
 1. ekstrakcja zanieczyszczeń (mycie natryskowe: ciecz ektrakcyjna HAKU 1025-920)
 2. ocena grawimetryczna
 3. analiza mikroskopowa 

 VDA 19.1: 2015 na zgodność z wymaganiem Zlecającego

 2.3

 

 Raport w języku angielskim

 Wersja elektroniczna

 3

 VDA 19.1  2015 (ultradźwięki)

Czystość - badanie czystości technicznej

 3.1

 

 Pierwsze badania z wyznaczeniem krzywej zaniku 

 1. ekstrakcja zanieczyszczeń (mycie w ultradźwiękach)
 2. ocena grawimetryczna
 3. analiza mikroskopowa 

 VDA 19.1: 2015 na zgodność z wymaganiem Zlecającego

Wyślij mail
z zapytaniem ofertowym
ze wskazaniem pozycji
na ten adres mailowy

 3.2

 

 Badanie rutynowe

 1. ekstrakcja zanieczyszczeń (mycie w ultradźwiękach)
 2. ocena grawimetryczna
 3. analiza mikroskopowa 

 VDA 19.1: 2015 na zgodność z wymaganiem Zlecającego

 4

 VDA 19.1  2015 (ultradźwięki)

Czystość - analiza zanieczyszczeń metodą SEM-EDX

 4.1

 

 Analiza SEM-EDX 

 Oznaczanie twardości i składu chemicznego zanieczyszczeń (≥ 5 μm)
 po rutynowym badaniu:
 
 1. ekstrakcja zanieczyszczeń (mycie w ultradźwiękach)
 2. ocena grawimetryczna
 3. analiza mikroskopowa 

 VDA 19.1: 2015 na zgodność z wymaganiem Zlecającego

Wyślij mail
z zapytaniem ofertowym
ze wskazaniem pozycji
na ten adres mailowy

 4.2

 

 Analiza SEM-EDX 

 Oznaczanie twardości i składu chemicznego zanieczyszczeń (≥ 50 μm)
 po rutynowym badaniu:
 
 1. ekstrakcja zanieczyszczeń (mycie w ultradźwiękach)
 2. ocena grawimetryczna
 3. analiza mikroskopowa 

 VDA 19.1: 2015 na zgodność z wymaganiem Zlecającego

 5

 VDA 19.1  2015 (odsysanie)

Czystość - badanie czystości technicznej

 5.1

 

 Pierwsze badania z wyznaczeniem krzywej zaniku 

 1. ekstrakcja zanieczyszczeń (odsysanie zanieczyszczeń: ciecz ekstrakcyjna HAKU 1025-920)
 2. ocena grawimetryczna
 3. analiza mikroskopowa 

 VDA 19.1: 2015 na zgodność z wymaganiem Zlecającego

Wyślij mail
z zapytaniem ofertowym
ze wskazaniem pozycji
na ten adres mailowy

 5.2

 

 Badanie rutynowe

 1. ekstrakcja zanieczyszczeń (odsysanie zanieczyszczeń: ciecz ektrakcyjna HAKU 1025-920)
 2. ocena grawimetryczna
 3. analiza mikroskopowa 

 VDA 19.1: 2015 na zgodność z wymaganiem Zlecającego 

 VDA 19.1  2015 (odsysanie)

Czystość - analiza zanieczyszczeń metodą SEM-EDX

 6.1

 

 Analiza SEM-EDX 

 Oznaczanie twardości i składu chemicznego zanieczyszczeń (≥ 5 μm)
 po rutynowym badaniu:
 
 1. ekstrakcja zanieczyszczeń (odsysanie zanieczyszczeń)
 2. ocena grawimetryczna
 3. analiza mikroskopowa  

VDA 19.1: 2015 na zgodność z wymaganiem Zlecającego 

Wyślij mail
z zapytaniem ofertowym
ze wskazaniem pozycji
na ten adres mailowy

 6.2

 

 Analiza SEM-EDX 

 Oznaczanie twardości i składu chemicznego zanieczyszczeń (≥ 50 μm)
 po rutynowym badaniu:
 
 1. ekstrakcja zanieczyszczeń (odsysanie zanieczyszczeń)
 2. ocena grawimetryczna
 3. analiza mikroskopowa  

 VDA 19.1: 2015 na zgodność z wymaganiem Zlecającego

 7

 ISO 16232.2018 

Czystość - badanie czystości technicznej

 

 

 Pierwsze badania z wyznaczeniem krzywej zaniku 

 1. ekstrakcja zanieczyszczeń: mycie natryskowe: ciecz ekstrakcyjna HAKU 1025-920 lub poprzez odsysanie zanieczyszczeń lub mycie w ultradźwiękach
 2. ocena grawimetryczna 
 3. analiza mikroskopowa

 ISO 16232: 2018 na zgodność z wymaganiem Zlecającego

Wyślij mail
z zapytaniem ofertowym
ze wskazaniem pozycji
na ten adres mailowy

 7.2

 

 

 Badania rytynowe

 1. ekstrakcja zanieczyszczeń: mycie natryskowe: ciecz ekstrakcyjna HAKU 1025-920 lub poprzez odsysanie zanieczyszczeń lub mycie w ultradźwiękach
 2. ocena grawimetryczna 
 3. analiza mikroskopowa 

ISO 16232: 2018 na zgodność z wymaganiem Zlecającego 

7.3 

 

 Oznaczenie grawimetryczne 

 Oznaczenie grawimetryczne zanieczyszczeń rozpuszczalnych
 poprzez odparowanie cieczy ekstrakcyjnej 

ISO 16232: 2018 

7.4

 

 Raport w języku angielskim 

Wersja elektroniczna 

 8

VW 96006-2004 

Czystość - badanie czystości technicznej - czystość wewnętrzna (internal cleanliness)

 

 

Czystość wewnętrzna

Umieszczenie badanego przedmiotu i pojemnika na stanowisku testowym przy oświetleniu co najmniej 900 luksów; przetarcie czystą chusteczką  powierzchni około 10 cm przedmiotu badanego oraz wewnątrz pojemnika i/lub jego pokrywy, gdzie zaobserwowano zanieczyszczenia; porównanie czystości użytej chusteczki z próbkami kolorów (ocena w skali od 1 do 5); ocenianie według odcieni szarości.

VW 96006: 2004
pkt 7. wipe test

Wyślij mail
z zapytaniem ofertowym
ze wskazaniem pozycji
na ten adres mailowy

8.2

 

Analiza składu pierwiastkowego cząstek za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego z wykorzystaniem spektroskopii dyspersji energii (EDS/SEM), cząstki > 50 mm

 TL 82086:2020-02