Warsztaty - Badania materiałowe i emisja z materiałów

Miejsce i termin: Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL, Bielsko-Biała, ul Sarni Stok 93, 19-20 października 2023 r.

Nasze warsztaty zawierają część wykładową (teoretyczną) i części praktyczną, będącą prezentacją wybranych metod badawczych. W trakcie warsztatów poruszone zostały również kwestie związane z zachowaniem jakości w laboratorium, a także specyficznymi wymaganiami OEM, na przykładzie grupy Volkswagen, dotyczącymi prezentacji wyników badań. W trakcie warsztatów zostały zaprezentowane najnowsze metody badawcze, poszerzające zakres kompetencji Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL sp. z o.o.
 

Program warsztatów

 

19.10.2023 – Czwartek, I dzień warsztatów
 


8:30 – 9:00 – Rejestracja uczestników oraz kawa

9:00 – 10:30 – Część teoretyczna, I panel
 
 • Zapewnienie jakości i specyficzne wymagania OEM. W odniesieniu do laboratoriów badawczych i prezentacji wyników badań na przykładzie VW
 • Metody badań – badania fizykochemiczne – odporność na ścieranie
 • Metody badań – odporność na działanie czynników chemicznych
 • Metody badań – odporność na działanie temperatury
 • Metody badań – badania klimatyczne
 • Metody badań – badania odporności na światło

10:30 – 10: 45 – Przerwa kawowa

10:45 – 12:15 – Część teoretyczna, II panel
 
 • Metody badań – badania korozyjne – mgła solna
 • Metody badań – badania korozyjne – korozja cykliczna
 • Metody badań – badania korozyjne – odporność na działanie gazów korozyjnych
 • Metody badań – metody oceny stosowane po badaniach

12:15 – 13:15 – Obiad

13:15 – 16:00 – Część praktyczna, I i II panel
 
Prezentacja wybranych metod badawczych omówionych w trakcie panelu I  i II w tym:
 • Badania korozyjne
 • Badania ścieralności
 • Badania klimatyczne
 • Badania odporności na światło
 • Metody oceny (cross-cut, zmiana barwy, ocena mikroskopowa, SEM)


19:00 – Kolacja dla wszystkich uczestników warsztatów


20.10.2023 – Piątek, II dzień warsztatów9:00 – 10:00 – Część teoretyczna, III panel
 
 • Wprowadzenie do zagadnienia emisji z materiałów w motoryzacji i wymagania
 • Metody badań – Fogging
 • Metody badań – Zapach
 • Metody badań – Związki karbonylowe

10:00 – 10:15 – Przerwa kawowa

10:15 – 11:00 – Część teoretyczna, III panel cd.
 
 • Metody badań – Lotne związki organiczne (VOC)
 • Metody badań – Badania w komorze emisyjnej
 • Zapewnienie jakości badań

11:00 – 13:00 – Cześć praktyczna, III panel

Prezentacja wybranych metod badawczych omówionych w trakcie panelu III w tym:
 • Prezentacja badań zapachu
 • Badania chromatograficzne
 • Badania identyfikacyjne

13:00 – 14:00 – Obiad

14:00 – 14:30 – Podsumowanie warsztatów i dyskusja