Karta Open-es

Instytut jest już obecny na i wdraża aktualnie nową platformę audytową Open-es https://www.openes.io/
Jest to platforma dedykowana ocenie pozycji ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance, tj. tematyka m.in. praw człowieka, zarządzania zasobami ludzkimi, BHP, środowiska, compliance, ładu korporacyjnego, zarządzania łańcuchem dostaw).
Platforma ma na celu zaangażowanie firm w proces mierzenia i ciągłego rozwoju z perspektywy zrównoważonego rozwoju oraz wsparcie przy transformacji energetycznej.
Mamy przyjemność ogłosić, że na koniec oceny za rok referencyjny 2022 BOSMAL osiągnął 6 poziom Open-es.
Aktualna kompletna karta Open-es jest dostępna na platformie. Będziemy przechodzić ocenę za rok referencyjny 2023.