Warsztaty - Badania czystości i metody identyfikacji zanieczyszczeń

Miejsce i termin: Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL, Bielsko-Biała, ul Sarni Stok 93, 26 września 2023 r.

Nasze warsztaty zawierały część wykładową i części praktyczną, będącą prezentacją wybranych metod i technik identyfikacji zanieczyszczeń. Jako laboratorium akredytowane omówiliśmy też wybrane zagadnienia stosowanych standardów dotyczących czystości technicznej w tym: ISO 16232:2018, VDA 19.1:2015 i VDA 19.2:2011.
 

Program warsztatów

 
8:00 – 8:30 – Rejestracja uczestników
 

8:30 – 10:00 – Część teoretyczna, I panel
 
 
1. Omówienie metod badania czystości technicznej, w tym procedur badania czystości takich jak:
 • Procedura badania czystości
 • Dostarczenie próbek do badania czystości
 • Analiza wymagań
 • Zapewnienie warunków zgodnych ze specyfikacją inspekcji
 • Przygotowanie sprzętu inspekcyjnego i badanych obiektów
 • Przygotowanie filtra i sprawdzenie próby ślepej
 • Ekstrakcja zanieczyszczeń (p. 2)
 • Analiza zanieczyszczeń: masa, klasyfikacja, wymiary, skład… (p. 3)
 • Przedstawienie i analiza wyników (raport z badań)
 • Stwierdzenie zgodności i zapewnienie jakości badań
 
2. Metody ekstrakcji zanieczyszczeń m.in.:
 • Metoda natrysku
 • Metoda ultradźwiękowa
 • Metoda odsysania zanieczyszczeń
 
10:00 – 10:15 – Przerwa kawowa
 
 
10:15 – 12:00 – Część teoretyczna, II panel
 
 
3. Metody analizy zanieczyszczeń m.in.:
 • Metoda grawimetryczna
 • Analiza granulometryczna (mikroskop optyczny, SEM, XRF)
 • Analiza elementarna (EDX, LIBS)
 • Identyfikacja rodzaju cząstek (FTIR, Raman)
 
4. Nie tylko cząstki – głębsze spojrzenie na wybrane metody identyfikacji zanieczyszczeń.
 • Przedstawienie możliwości technik identyfikacyjnych nie tylko w kontekście „badania czystości technicznej”, ale szeroko rozumianej identyfikacji materiałów i zanieczyszczeń wyrobów.
 • Określanie obecności zanieczyszczeń jonowych
 • Czystość powierzchni w oparciu o badania napięcia powierzchniowego
 
5. Jako laboratorium akredytowane omówiliśmy też wybrane zagadnienia stosowanych standardów dotyczących czystości technicznej w tym: ISO 16232:2018, VDA 19.1:2015 i VDA 19.2:2011
 
 
12:00 – 13:00 – Obiad


13:00 – 15:00 – Część praktyczna i podsumowanie warsztatów

W części praktycznej uczestnicy, w dwóch niezależnych grupach warsztatowych, zostali oprowadzeni po Instytucie i zapoznani z technikami badawczymi stosowanymi w BOSMAL. Uczestnicy mieli okazję porozmawiać z
pracownikami Instytutu, zadawać pytania, zapoznać się bliżej ze sprzętem badawczym do kontroli czystości, identyfikacji materiałów i zanieczyszczeń wyrobów.