Działania dofinansowane z państwowego funduszu celowego

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 
Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej
Wartość dofinansowania: 77 830,27 PLN
Całkowita wartość projektu: 117 357,10 PLN
Projekt dotyczy poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy na wybranych stanowiskach pracy w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.