Ocena wpływu czynników zewnętrznych na materiał

Metody oceny próbek

 • Wizualna

  • Zmiana barwy
   • Szara skala do oceny zmiany barwy - badania odporności wybarwień
   • Ocena wzrokowa zmian takich jak: zżółknięcie, wyblaknięcie, kredowanie, odbarwienie, zmętnienie
  • Zmiana powierzczni
   • Rodzaje defektów:
    • Kształt, wielkość: zmiana wymiarów, deformacje (odkształcenia), falistość
    • Właściwości powierzchni: mięknięcie, twardnienie
    • Wygląd: marszczenia, pękanie, złamanie, pęcherze, łuszczenie, odbarwienie, żółknięcie, rozwarstwienie, kruchość
    • Pozostałe właściwości: obluzowanie, grzechotanie zamontowanych części
 • Instrumentalna

  • Zmiana barwy
   • Instrumentalna ocena zmiany barwy i jej wyrażenie w stopniach szarej skali - badania odporności wybarwień
  • Zmiana powierzchni
  • Zmiana połysku
   • Oznaczanie wartości połysku pod kątem 20°, 60° i 85°
  • Zmiana przyczepności powłoki
   • Badanie metodą siatki nacięć
  • Zmiana wytrzymałości
   • Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu
  • Zmiana twardości
   • Oznaczanie twardości metodą wciskania z zastosowaniem twardościomierza (twardość metodą Shore'a)
  • Zmiana wymiarów
   • Pomiary na maszynie współrzędnościowej
  • Testy funkcjonalne, przykłady:
   • Sprawdzanie funkcji świetlnych lamp samochodowych
   • Sprawdzanie zakresu regulacji elektrycznych lusterek samochodowych
   • Sprawdzanie funkcji rozmrażania szyb samochodowych
   • Sprawdzanie prawidłowego wyświetlania obrazu z kamery przemysłowej
   • Przeprowadzanie cykli ładowania / rozładowywania baterii samochodowych