Akredytowane procedury badawcze

Society of Automotive Engineers

Badania według SAE

SAE-J2521 – „AK-Noise” – Disc and Drum Brake Dynamometer Squeal Noise Test Procedure

Celem testu jest pomiar pisków emitowanych przez hamulec. Procedura imituje warunki hamowania dla których badany hamulec ma duże tendencje do emitowania hałasu. Test zawiera moduły hamowania do przodu i do tyłu, hamowanie z deceleracją oraz hamowanie z jednoczesnym napędzaniem dla różnych prędkościowych, temperaturowych i ciśnieniowych warunków.

SAE-J2521 „AK-Noise” sekcja B „zimna”

Umożliwia testowanie hamulców w temperaturach do -10°C

SAE-J2522 – „AK-Master” – Dynamometer Global Brake Effectiveness

Procedura testowa która ocenia wskaźniki efektywne materiału ciernego uwzględniając różne warunki ciśnieniowe, temperaturowe i prędkościowe dla pojazdów samochodowych wyposażonych w hamulce hydrauliczne. Głównym celem SAE J2522 jest porównanie materiału ciernego w możliwie zbliżonych warunkach. By uwzględnić różną charakterystykę układów chłodzenia hamulca różnych Dynamometrów, sekcja Fade kontrolowana temperaturowo.

SAE-J2707 – Wear Test Procedure on Inertia Dynamometer for Brake Friction Materials

Procedura badawcza na Dynamometr używana w celu pomiaru zużycia okładzin ciernych pojazdów samochodowych.

SAE-J2784 – FMVSS Inertia Dynamometer Test Procedure for Vehicles Below 4540 kg GVWR

Procedura badania na stanowisku bezwładnościowym określająca wydajność kompletnego hamulca dla warunków odpowiadających procedurom testowym FMVSS 105 i 135.

SAE-J2928 – Brake Rotor Thermal Cracking Procedure for Vehicles Below 4540 kg GVWR

Laboratoryjna metoda i kryteria do ustalenia momentu inicjacji pęknięć w tarczy hamulcowej oraz ich propagacji podczas hamowania z dużą energią.

SAE-J2789

SAE-J2986

SAE-J2789

SAE-J3002

International Organization for Standardization

Badania według ISO

ISO 11157 - Road vehicles - Brake lining assemblies - Inertia dynamometer test method.

 
Metoda badania na Dynamometrze dla homologacji alternatywnych typów okładzin ciernych (klocków i szczęk) zamontowanych na oryginalnym wyposażeniu, zgodnie z EKG ONZ Regulaminem Nr. 13-09, Załącznik 15.
 

ISO 15484 - Road vehicles - Brake lining friction materials - Product definition and quality assurance

 
Procedura testowa dedykowana dla okładzin ciernych hamulców tarczowych oraz bębnowych dla pojazdów samochodowych określający definicję produktu oraz gwarancję jakości dla tych okładzin ciernych.
 

ISO 26867 - Road vehicles - Brake lining friction materials - Friction behaviour assessment for automotive brake systems

 
Ten międzynarodowy standard badawczy jest zaprojektowany aby określić własności cierne materiału poprzez szeroki zakres poziomów prędkości liniowej, temperatury, ciśnienia oraz opóźnienia.
Norma określa wpływ ciśnienia, temperatury oraz prędkości liniowej na współczynnik tarcia określonego materiału ciernego (klocka hamulcowego lub szczęki hamulcowej) w połączeniu z pasującym komponentem (tarczą hamulcową lub bębnem hamulcowym).
 

ISO/PAS 22574

ISO 7629

ISO/PAS 12158

Japanese Automotive Standards Organization

Badania według JASO

JASO C406 – Passenger car – Braking device – Dynamometer test procedures

 
Badanie wydajności hamulca roboczego osobowych pojazdów samochodowych – procedura badawcza na Dynamometr.
 

JASO C419 – Passenger cars – Service brake – Structural integrity dynamometer test procedure

 
Zestaw testów sprawdzających wytrzymałości hamulca roboczego osobowych pojazdów samochodowych poprzez badanie na Dynamometrze.
 

JASO C427 – Automobile parts – Brake lining and disc brake pad – Wear test procedure on Inertia Dynamometer

 
Standard specyfikujący procedurę pomiaru zużycia okładzin ciernych (klocków hamulcowych oraz szczęk) hamulców roboczych pojazdów samochodowych na Dynamometrze.
 

JASO C442 – Parking Brake Structural Integrity Dynamometer Test Procedure

 
To badanie określa wytrzymałość strukturalną hamulców postojowych poprzez badanie na Dynamometrze.
 

JASO C443 – Road vehicles – Service brake – Dynamometer simulated mountain fade test procedure

 
Norma specyfikuje symulację Fade podczas zjazdu z góry dla hamulca roboczego osobowych pojazdów samochodowych – procedura badawcza na Dynamometr.
 

JASO C456 – Test Method for Wear Warning Devices

 
Metoda badawcza dla urządzeń ostrzegających o zużyciu okładzin ciernych hamulca roboczego osobowych pojazdów samochodowych – procedura badawcza na Dynamometr.

United Nations Economic Commission for Europe

Badania według EKG ONZ

Regulamin Nr 13

 
Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania
 

Regulamin Nr 13-H

 
jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów osobowych w zakresie hamowania 

Regulamin Nr 78

 
Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii L1, L2, L3, L4 i L5 w odniesieniu do układu hamulcowego
 

Regulamin Nr 90

 
Jednolite przepisy dotyczące homologacji zamiennych zespołów okładzin hamulcowych, zamiennych okładzin hamulców bębnowych, zamiennych tarcz i zamiennych bębnów przeznaczonych do pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Inne metod badawcze

TD-PrÜfrichtlinie Stand 30.09.2003, ANHANG 3 – p. 4

TD-PrÜfrichtlinie Stand 30.09.2003, ANHANG 1 – p. 3-4, ANHANG 2 – p. 3-4

AMS „Auto Moto Sport” - BOSMAL/I-7-103

BOSMAL/I-7-91

BOSMAL`s own accredited method - allowing to test according to the all the Client's methods