Warsztaty z wybranych badań materiałów i wyrobów

Warsztaty z zakresu emisji z materiałów - trwają zapisy na październik 2022

W celu zapisania się na warsztaty prosimy o mail na adres emisjazapisy@bosmal.com.pl

Dokładna data warsztatów będzie podana najpóżniej we wrześniu, po zamknięciu zapisów.
 
Warsztaty skierowane są głównie do producentów elementów z tworzyw sztucznych zobligowanych przez swoich odbiorców do badania tych charakterystyk w swoich wyrobach.
Warsztaty pozwalają poznać bliżej zarówno teoretyczne jak i praktyczne aspekty badania emisji substancji lotnych z materiałów, w tym sposób pobierania próbek do badań, normy i metodyki badawcze oraz czynniki wpływające na emisję.
 
BOSMAL jest jednym z wiodących laboratoriów świadczących usługi w zakresie badań emisji z materiałów. Organizatorem warsztatów od strony merytorycznej jest Zakład Materiałoznawstwa Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL.

Warsztaty z zakresu czystości technicznej w przemyśle - trwają zapisy na listopad 2022

W celu zapisania się na warsztaty prosimy o mail na adres czystosczapisy@bosmal.com.pl

Dokładna data warsztatów będzie podana najpóżniej w pażdzierniku, po zamknięciu zapisów.
 
Warsztaty skierowane są głównie do pracowników firm produkujących komponenty w reżimie czystości – inżynierów produkcji, inżynierów jakości, pracowników laboratoriów zakładowych – zobligowanych, przez proces technologiczny i wymagania produkowanych wyrobów, do przestrzegania wymagań czystości i do badania tych parametrów w swoich wyrobach jak i w miejscu ich produkcji i/lub przechowywania lub transportu.
Warsztaty pozwalają zapoznać się z zaawansowanymi metodami badania czystości technicznej.
Warsztaty składają się z części teoretycznej – w formie prelekcji oraz części warsztatowej – w laboratorium badania czystości i przy stanowisku badań mikroskopowych (analiza ilościowa i jakościowa wymytych zanieczyszczeń).