_Efektywność energetyczna

Optymalne zarządzanie energią w przedsiębiorstwie znacznie obniża koszty. Efektywność energetyczna pozwala na wykonanie tego samego produktu przy niższym zużyciu energii i na coraz bardziej wymagającym rynku, niższe koszty energii oznaczają bardziej konkurencyjną firmę. System zarządzania energią może stać się niezbędnym narzędziem dla poprawy zużycia energii firmy, zwiększenia jej konkurencyjności na rynku, a także przyczynia się do poprawy odpowiedzialności cywilnej, co minimalizuje wpływ działalności w społeczeństwie.
 
 

Moc zamówiona

 • Strażnik Mocy - aby poznać swój profil dzienny/tygodniowy/itp. zużywania mocy i ograniczyć moc zamówioną (zmniejszyć ilość)
 • Aby ograniczać koszty związane z ilością mocy zamówionej (im niżej tym opłaty stałe są mniejsze)

Kary i opłaty na fakturze

 • Strażnik Mocy - aby nie płacić dużych kar za przekroczenia mocy zamówionej
 • Kompensacja mocy biernej indukcyjnej - aby nie płacić kar za nieprawidłowy tangens (phi)
 • Kompensacja mocy biernej pojemnościowej - aby nie płacić kar za pojawienie się energii o charakterze pojemnościowym
 
 
 

Systemy monitoringu mediów produkcyjnych

Mniejsze zużycie energii elektrycznej związanej z produkcją

 
 • Kontrolowane rozruchy maszyn
 • Ograniczenie biegów jałowych
 • Określanie opłacalności wyłączeń maszyn (czas postoju, a czas biegu jałowego)
 • Inwestycje w silniki i napędy (sprawność)   

 

Mniejsze zużycie energii elektrycznej nie związanej z produkcją

 
 • Weryfikacja sprężonego powietrza (sprawdzenie szczelności zaworów, zarządzenia wyłączeń na weekend itp.)
 • Zmniejszenie mocy zamówionej
 • Eliminacja zbędnego oświetlenia lub wprowadzenie automatyki
 • Ścisłe przypisanie kosztów

 

Mniejsze zużycie gazu i wody

 
 • Ograniczanie ludzkich błędów przy korzystaniu z mediów
 • Wprowadzenie systemów automatyki
 • Lokalizacja i likwidacja wycieków wody

 

Mniejsze zużycie energii cieplnej 

 
 • Stabilna temperatura na halach (kontrola i ustalenie zasad: bramy, okna, wentylacja)
 • Izolacja oraz systemy wentylacji
 
 
 

Podsumowanie korzyści wynikających z inwestycji i ciągłego monitoringu systemu

 • Świadome i kontrolowane rozruchy maszyn (moc zamówiona)
 • Ograniczenie biegów jałowych maszyn
 • Określenie opłacalności dla czasu wyłączeń maszyn
 • Inwestycje w silniki i napędy – określenie sprawności
 • Weryfikacja sprężonego powietrza (zawory, wyłączanie na weekend itp.)
 • Zmniejszenie mocy zamówionej na przyłączu głównym (energia elektryczna, gaz ziemny)
 • Ścisłe przypisanie kosztów - bilansowanie, porównywanie
 • Ograniczanie ludzkich błędów przy korzystaniu z mediów
 • Wprowadzenie systemów automatyki – określenie sprawności i opłacalności
 • Likwidacja wycieków wody
 • Stabilna temperatura na halach (bramy, okna, wentylacja) – kontrola i egzekwowanie poprawnych zachowań
 • Wskazywanie strat i opłacalności - izolacja oraz systemy wentylacji
 • Kultura pracowników – zwiększenie efektywności produkcji, przypisywanie kosztów, weryfikacja pracy na zmianach
 • Wyraźne oszczędności finansowe dla zakładu produkcyjnego.