Predyktywne utrzymanie ruchu

Predyktywne utrzymanie ruchu

 • Przewidywanie awarii urządzeń i linii produkcyjnych
 • Wykrywanie anomalii i problemów
 • Zbieranie danych o stanie infrastruktury
 • Zapewnienie pełnej widoczności i przejrzystości procesów
 • Diagnostyka w czasie rzeczywistym i monitoring 24/7 krytycznych zasobów dla linii produkcyjnej

Korzyści z predyktywnego utrzymania ruchu

 • Zmniejszenie liczby nieplanowanych przestojów i planowanie przestojów technicznych
 • Dostosowanie zapasów części zamiennych do rzeczywistych potrzeb
 • Zbieranie informacji o efektywności produkcji i efektywności infrastruktury
 • Kolejkowanie zadań i lepsze planowanie
 • Łatwiejsza analityka produkcji i wyznaczanie wskaźników wydajności
 • Lepsze zarządzanie łańcuchem dostaw

Predyktywne utrzymanie ruchu

Regularna ocena stanu technicznego maszyn w celu wykrycia, zlokalizowania i rozpoznania potencjalnych uszkodzeń mogących w przyszłości doprowadzić do awarii. 
Głównymi zaletami tej metody są: redukcja kosztów ponoszonych na konserwację maszyn, możliwość optymalnego określenia odpowiedniego momentu realizacji prac serwisowych, naprawę lub wymianę wskazanych przez producenta materiałów eksploatacyjnych.