Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. przy podejmowaniu decyzji i stwierdzaniu zgodności stosuje wytyczne zawarte w dokumencie ILAC-G8:09/2019 (https://www.pca.gov.pl/publikacje/dokumenty/ilac/)
W przypadku gdy dokumenty odniesienia nie wskazują zasady podejmowania decyzji możliwe do zastosowania są następujące, standardowe zasady podejmowania decyzji:
  • Zasada prostej akceptacji – binarne stwierdzenie zgodności
  • Zasada pasma ochronnego – binarne stwierdzenie zgodności
  • Zasada pasma ochronnego – niebinarne stwierdzenie zgodności (warunkowe)