Stanowisko do automatyzacji procesu laminowania kadłubów jachtów, łodzi, żaglówek

Wyposażenie stanowiska

 • 6-osiowy robot
 • Prowadnica z osłonami przeciwpyłowymi
 • Stalowa konstrukcja nośna prowadnicy z robotem 
 • Dwa obrotniki osiowe z mechanizmem sprzęgającym wózek transportowy kadłuba
 • Szafa sterownicza
 • Narzędzia do wałkowania kadłuba w postaci głowicy z tensometrem i wałkiem
 • Ogrodzenie ochronne o wymiarach  4,5 x 23 x 2 m, z przesuwną bramą i trojgiem drzwi
 • Otwory i szyny bazujące wózek transportowy formy kadłuba na stanowisku

Charakterystyka

 • Podstawową funkcjonalnością urządzenia jest wałkowanie nasączonego włókna szkanego za pomocą narzędzia zamocowanego na ramieniu robota.
 • Urządzenie skonstruowane jest w taki sposób aby możliwa była praca ręczna równolegle z robotem, na osobnym obszarze.
 • Uzbrajanie stanowiska w formy do laminowania odbywa się manualnie.
 • Obrotniki stanowią dodatkową oś robota, która zapewnia możliwość dojazdu do trudno dostępnych miejsc przy zachowaniu odpowiednich parametrów procesu (kąt natarcia narzędzia, docisk etc.).
 • Sterowanie urządzeniem oparte na sprzęcie firmy Siemens S7-1500
 • Zespół przygotowania powietrza, zawory pneumatyczne oraz inne komponenty związane z pneumatyką oparte na rozwiązaniach firmy SMC
 • Urządzenie zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa pracy w strefie zagrożonej wybuchem – strefa nr 2.
 • Wymiary gabarytowe urządzenia wraz z ogrodzeniem ochronnym wynoszą ok. 4,5 x 23 x 4 m

Proponowany cykl pracy urządzenia

 • Przesączenie wstępne obszaru kadłuba 1. przez pracowników
 • Wałkowanie przesączonego obszaru kadłuba 1. przez robota, przesączenie wstępne obszaru kadłuba 2. przez pracowników
 • Wałkowanie przesączonego obszaru kadłuba 2. przez robota, przesączenie wstępne obszaru kadłuba 1. przez pracowników
 • Cykl powtarza się naprzemiennie do momentu obsłużenia przez urządzenie całej zaprogramowanej powierzchni kadłuba

Opcjonalna funkcjonalność urządzenia według osobnej wyceny

 • Natrysk żywicy z utwardzaczem
 • Natrysk żelkotu
 • Natrysk ciętego włókna z żywicą i utwardzaczem