Stanowisko testujące siłę zgrzewu szybkozłączek układów hydraulicznych, chłodzenia, nagrzewania, powietrza dolotowego

Funkcje stanowiska testującego siłę zgrzewu konektorów typu PS3

 • Układ hydrauliczny po wyłączeniu zasilania zrzuca całe ciśnienie do zbiornika przelewowego.
 • Stanowisko wyposażone w agragat hydrauliczny z przelewem bezpieczeństwa dla 110 bar.
 • Na każdy badany konektor (4) przypada jeden zawów odcinający 2/2 blokujący przepływ w momencie wykrycia spadku ciśnienia na badanym złączu .
 • Obszar testowy zabezpieczony od strony operatora drzwiami z ryglem i stycznikiem bezpieczeństwa.
 • Urządzenie posiada jednolite złącza hydrauliczne narzędzia, na które operator nasadza konektory. 
 • Kontrola połaczenia realizowana przez cztery czujniki zainstalowane przy gnieździe wtykowym złącza  i czujniki ciśnienia. 
 • Program realizuje cykl automatyczny testów – ciśnienie w układzie regulowane za pośrednictwem zaworu przelewowego w układzie zasilania z pompy.
 • Zainstalowane na urządzeniu czujniki ciśnienia posiadają dokładnosc +-0,5%, zgodnie z dokumentacją podaną przez producenta.
 • Przed rozpoczęciem testów operator przypisuje numer gniazda formy do badanego złącza, za pośrednictwem panelu operatora, poprzez wpisanie wartości w przygotowane okna na panelu.
 • Program po cyklu pracy wysyła informacje o stanie przebiegu testu (ciśnienie, nr złącza, ect.) na panelu operatora zainstalowanym na dzrzwiach szafy elektrycznej, dla każdego z gniazd testowych.
 • Możliwość wykonywania testów na mniej niż czterech narzędziach - na podstawie informacji o ciśnieniu i obecności złączy odcinane są kanały doprowadzające medium robocze do nieużywanych narzędzi.
 • Wyniki testu archiwizowane w formie pliku (.csv lub .txt) na pamięci masowej USB dla każdego narzędzia.
 • Zużyte konektory odizolowane po teście za pomocą licznika opartego o czujnik laserowy we wlocie do zabezpieczonej strefy.
 • Docelowe medium robocze: glikol propylenowy

Wyposażenie stanowiska

 • Agregat hydrauliczny o ciśnieniu do 100 bar
 • Układu hydrauliczny z rozdzielaczami i przetwornikami ciśnienia do kontroli
 • Centralka sterująca pracą urządzenia
 • Aluminiowa rama z profili konstrukcyjnych wraz z osłonami zewnętrznymi
 • Zbiornik przelowowy na medium robocze
 • Zespół przyłączy technologicznych dla danych typów konektorów

Charakterystyka

 • Podstawową funkcjonalnością urządzenia jest badanie ciśnienia zerwania zgrzewanych pierścieni konektorów
 • Wymiary gabarytowe urządzenia wynoszą ok. 1 x 0,68 x 1,65m
 • Oznakowanie stanowiska przy użyciu tabliczki znamionowej nitowanej

Proponowany cykl pracy urządzenia

 • Uzbrojenie konektorów w przyłącza hydrauliczne na urządzeniu
 • Przypisanie numeru gniazda do badanego konektora
 • Włączenie pompy i stopniowy wzrost ciśnienia
 • Przesterowanie zaworów w momencie wykrycia zmiany ciśnienia przy rozszczelnieniu.
 • Zwolnienie ciśnienia z układu po 1 minucie testu
 • Podanie informacji o końcu pomiarów i pokazanie wyników testów