Badania materiałów kompozytowych - aparatura badawcza

Analizator Leco ONH836

 
 • aparat wyposażony w detektory termokonduktometryczny i podczerwieni
 • pozwalający na określenie zawartości pierwiastków lekkich (tlen, azot, wodór) w stopach metali
 • wykorzystywany m.in. w celu wskazywania kruchości wodorowej
 • stanowi uzupełnienie technik takich jak ICP-OES i WD-XRF w analizie metali i ich stopów
Zakres oznaczania
H: 1 - 100 ppm
O: 0,001 - 0,050%
N: 0,002 - 1,50%

Analizator węgla i siarki LECO CS-125

 • pozwalający na określenie zawartości węgla i siarki w stopach metali
 • stanowi uzupełnienie technik takich jak ICP-OES i WD-XRF w analizie metali i ich stopów
Zakres oznaczania
C: 0,003 - 4,5%
S: 0,002 - 0,60%

Spektrometr emisyjny Optima 4300 DV

 • pozwala na analizę składu pierwiastkowego próbek metali i stopów, osadów, pyłów, popiołów oraz zawartości pierwiastków w roztworach wodnych, kompozytach, tworzywach sztucznych, gumach i katalizatorach samochodowych
 • próbki stałe przed analizą mineralizowane są w kwasach (pod zwiększonym ciśnieniem w mineralizatorze mikrofalowym lub w systemie otwartym) lub stapiane
 • spektrometr charakteryzuje się szerokim zakresem analitycznym
Zakres oznaczanych pierwiastków: Li, Be, B, Na, Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Pb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Rh, Pd, Rb, Ag, Cd, In, Sn, Te, Cs, Ba, Hf, W, Pt, Au, Hg, Pb, Bi, Ta

Spektrometr emisyjny Optima 8300

 • pozwala na analizę składu pierwiastkowego próbek metali i stopów, osadów, pyłów, popiołów oraz zawartości pierwiastków w roztworach wodnych, kompozytach, tworzywach sztucznych, gumach oraz produktach naftowych i katalizatorach samochodowych
 • próbki stałe przed analizą mineralizowane są w kwasach (pod zwiększonym ciśnieniem w mineralizatorze mikrofalowym lub w systemie otwartym) lub stapiane
 • umożliwia badanie zawartości pierwiastków w paliwach, w tym dzięki chłodzonej komorze mgielnej, w benzynie
 • umożliwia badanie zawartości pierwiastków w olejach silnikowych, przekładniowych, płynach chłodzących, smarach itp.
 • spektrometr charakteryzuje się szerokim zakresem analitycznym
Zakres oznaczanych pierwiastków: Li, Be, B, Na, Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Pb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Rh, Pd, Rb, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, Hf, W, Pt, Au, Hg, Pb, Bi, Ta

Mineralizator Berghof SpeedWave4

 • urządzenie pomocnicze do przygotowania próbek w analizie składu pierwiastkowego
 • pozwala na jednoczesną mineralizację 8 próbek
 • próbki, najczęściej stałe, w obecności kwasów mineralizowane są pod zwiększonym ciśnieniem w obecności mikrofal

Stapiarka Katanax X-300

 • urządzenie pomocnicze do przygotowania próbek w analizie składu pierwiastkowego
 • pozwala na jednoczesne stopienie 2 próbek
 • stopienie rozdrobnionych ciał stałych w obecności topników pozwala na uzyskanie pereł o jednorodnym składzie przeznaczonych do badań składu pierwiastkowego

Spektrometr rentgenowski WD-XRF Rigaku ZSX Primus II

 • pozwala na analizę składu pierwiastkowego próbek metali i stopów, osadów, pyłów, popiołów oraz zawartości pierwiastków w kompozytach, tworzywach sztucznych, gumach oraz produktach naftowych i katalizatorach samochodowych
 • lampa rentgenowska o mocy 4kW pozwala na bardzo precyzyjne pomiary analityczne
 • umożliwia badanie powierzchni o niejednorodnym składzie
 • umożliwia mapowanie rozkładu pierwiastków obecnych na powierzchni próbek i filtrów
 • pozwala na badanie zawartości pierwiastków w olejach silnikowych, przekładniowych, płynach chłodzących, smarach itp.
 • szeroki zakres analityczny
Zakres oznaczanych pierwiastków: Na, Mg, Al, Si, P, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Pb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, Hf, W, Pt, Au, Hg, Pb, Bi, C, S, O, Cl, Br

Wysokosprawny chromatograf cieczowy HPLC Agilent 1260 Infinity wyposażony w detektor DAD

 • stosowany w analizie jakościowej i ilościowej związków rozpuszczalnych w fazie ruchomej
 • umożliwia analizy związków o różnych masach cząsteczkowych, lotności i w przeciwieństwie do chromatografii gazowej również związki niestabilne w wysokiej temperaturze
 • jest stosowany m.in. w analizie związków karbonylowych (w tym formaldehydu i acetaldehydu) oraz ftalanów, emitowanych z materiałów

Chromatograf gazowy Agilent 7820A wyposażony w podajnik próbek ciekłych Agilent 7693A i detektor płomieniowo-jonizacyjny FID

 
Chromatograf dedykowany jest do badań produktów naftowych, pozwalając na:
 • ich identyfikację oraz określenie obecności zanieczyszczeń
 • analizy olejów silnikowych i paliw – m.in. umożliwia badania porównawcze składu mieszanin
 • ilościowe określenie obecności paliwa w oleju silnikowym

Chromatograf gazowy Agilent 7890A

 
Chromatograf ten wyposażony jest w:
 • spektrometr mas MSD Agilent 5975C Inert i detektor płomieniowo-jonizacyjny FID
 • podajnik próbek ciekłych Agilent 7683B
 • podajnik próbek gazowych z fazy nadpowierzchniowej Headspace Sampler Agilent G1888
 • termodesorber Markes UNITY2 z podajnikiem próbek ULTRA2
 • mikrokomorę do badań emisyjnych
Chromatograf przeznaczony jest do analiz jakościowych (identyfikacja związków)
i ilościowych substancji organicznych z próbek ciekłych i gazowych metodami:
 • headspace - np. badanie emisji lotnych związków organicznych (Volatile Organic Compounds, VOC) w warunkach statycznych
 • desorpcji temperaturowej - np. badanie emisji VOC w oparciu o próbki powietrza pobierane na odpowiednie złoża adsorbentów
 • badaniach emisji VOC z materiałów w warunkach dynamicznych (np. według normy VDA 278)
 • bezpośredniego podawania próbek ciekłych

Chromatograf gazowy Agilent 7890B

 
Chromatograf ten wyposażony jest w:
 • spektrometr mas MSD Agilent 5977A i detektor azotowo-fosforowy NPD
 • port olfaktometryczny Gertsel
 • podajnik próbek ciekłych Agilent 7683B
 • termodesorber Markes UNITY2
Chromatograf, poprzez rozdział analizowanych próbek na pojedyncze związki organiczne, pozwala na:
 • identyfikację związków
 • analizę składu ilościowego próbek
 • analizę zapachu poszczególnych związków rozdzielanych w trakcie analizy chromatograficznej, z równoczesną identyfikacją z zastosowaniem spektrometrii mas
Chromatograf gazowy Agilent 7890B jest dedykowany do analizy amin, nitrozoamin i innych związków organicznych zawierających azot i fosfor.

Clean Room – pomieszczenie do badania czystości, ze stanowiskiem PALL Cleanliness Cabinet do natryskowego mycia badanych komponentów

 • pomieszczenie czyste klasy ISO 6
 • wyposażone jest w zautomatyzowaną kabinę PALL Cleanliness Cabinet do mycia natryskowego badanych komponentów, z wymiennymi dyszami i regulowanym przepływem umożliwiającą badania czystości obiektów o skomplikowanym kształcie
 • w zależności od wielkości i kształtu badanych obiektów, zanieczyszczenia z ich powierzchni mogą być wydzielane również w łaźni ultradźwiękowej
 • możliwość zastosowania różnych technik wymywania zanieczyszczeń z obiektów: mycie natryskowe, ekstrakcja w ultradźwiękach, przepłukiwanie lub wytrząsanie
 • wyposażenie pomieszczenia pozwala na analizę grawimetryczną zanieczyszczeń
 • wydzielone zanieczyszczenia obiektów mogą być poddawane również analizie ilościowej (wielkość, ilość i rodzaj zanieczyszczeń: cząstki metaliczne, niemetaliczne i włókna) w oparciu o dedykowane mikroskopy optyczne
 • za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM-EDX) możliwa jest analiza składu elementarnego, w oparciu o niego również twardości, cząstek zanieczyszczeń

Spektrometr podczerwieni FTIR Thermo Scientific NICOLET 6700

 
Spektrometr jest wyposażony w przystawki do badań: transmisyjnych oraz odbiciowych (ATR i HATR), umożliwiających prowadzenie badań zarówno roztworów jak i ciał stałych.
Spektrometr NICOLET 6700:
 • służy do identyfikacji materiału bazowego tworzyw sztucznych, pianek, klejów, gum, rozpuszczalników, produktów naftowych,
 • pozwala na identyfikację niewielkich rozmiarów zanieczyszczeń stałych (bardzo często w sposób nieniszczący),
 • umożliwia wykonywanie analiz porównawczych w celu ustalenia różnic pomiędzy materiałami bazowymi próbek,
 • pozwala na analizę zanieczyszczeń powierzchniowych w postaci plam, przebarwień, nalotów przez ich bezpośrednie zebranie lub ekstrakcję odpowiednio dobranym rozpuszczalnikiem,
 • umożliwia pomiary ilościowe – zawartość benzenu, zawartość FAME, zawartość glikolu, zawartość sadzy, stopień utlenienia i nitracji
 • w specyficznych przypadkach pozwala również na identyfikację substancji nieorganicznych, np. napełniaczy

Spektrometr podczerwieni FTIR ThermoFisher Scientific NICOLET is50

 
Spektrometr jest wyposażony w przystawki do badań: transmisyjnych oraz odbiciowych (ATR i HATR), umożliwiających prowadzenie badań zarówno roztworów jak i ciał stałych.
Spektrometr NICOLET is50:
 • służy do identyfikacji materiału bazowego tworzyw sztucznych, pianek, klejów, gum, rozpuszczalników, produktów naftowych,
 • pozwala na identyfikację niewielkich rozmiarów zanieczyszczeń stałych (bardzo często w sposób nieniszczący),
 • umożliwia wykonywanie analiz porównawczych w celu ustalenia różnic pomiędzy materiałami bazowymi próbek,
 • pozwala na analizę zanieczyszczeń powierzchniowych w postaci plam, przebarwień, nalotów przez ich bezpośrednie zebranie lub ekstrakcję odpowiednio dobranym rozpuszczalnikiem,
 • w specyficznych przypadkach pozwala również na identyfikację substancji nieorganicznych, np. napełniaczy

Różnicowy kalorymetr skaningowy (DSC) TA Instruments Q2000

 
Zakres temperatury pracy urządzenia: -90°C - 550°C
Moduł chłodzący (intracooler) RCS (bez użycia ciekłego azotu)
 
Pomiar prowadzony metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej polega na określeniu ilości ciepła przekazywanego do lub przejmowanego od badanej próbki, w jednostce czasu, koniecznej do utrzymania jednakowej temperatury próbki i obojętnego odnośnika termicznego (pustego tygla), w trakcie ich ogrzewania, bądź chłodzenia ze stałą prędkością. Występująca w DSC proporcjonalność sygnału pomiarowego do strumienia cieplnego, umożliwia bezpośredni pomiar pojemności cieplnej i wyznaczanie zależności cp(T), a więc ilościową „obserwację” przebiegu przemian materiału próbki na podstawie kształtu krzywej DSC. Wartość strumienia cieplnego (dH/dt) zależy w pierwszej kolejności od rodzaju przemiany lub reakcji termicznej zachodzącej w próbce, a ponadto od czynników instrumentalnych pomiaru.

Analizator termograwimetryczny (TGA) TA Instruments Q500 sprzężony ze spektrometrem FTIR Nicolet iS50

 
Zakres temperatury pracy urządzenia: od RT do 1000°C
Kontrolowana szybkość grzania od 0,1 do 100°C/min
 
Jednoczesne techniki sprzężone obejmują badania próbki za pomocą dwóch (lub więcej) technik instrumentalnych. Do tego typu technik należy termograwimetria sprzężona ze spektrometrią w podczerwieni (TGA-FTIR), które umożliwiają badanie gazów odlotowych podczas degradacji termicznej. Próbkę badaną ogrzewa się ze stałą szybkością, według kontrolowanego programu zmian temperatury i mierzy się zmianę masy w funkcji temperatury oraz równocześnie analizuje się gazy powstałe w czasie trwania analizy termograwimetrycznej. Alternatywnie, próbkę utrzymuje się w określonej, stałej temperaturze i mierzy się zmianę masy w funkcji czasu, w określonym przedziale czasu, z jednoczesną analizą wydzielanych produktów gazowych. Etapem kończącym pomiar jest interpretacja widma IR, z którego uzyskuje się informację o grupach funkcyjnych oraz o rodzajach wiązań, które znajdowały się w badanej porcji gazu wydzielanego z degradowanego materiału, w danej temperaturze lub w danym przedziale czasowym.

Twardościomierz Zwick/Roell 3105 digi test

 
Twardościomierz z wymiennymi głowicami pomiarowymi w zakresie: Sh A, Sh AM, IRHD-M
 
Określenie/sprawdzenie twardości elastomerów na próbkach standardowych lub na detalach w stanie dostawy i po określonym teście starzeniowym.
 
Rockwell (skale twardości HRE, HRL, HRM, HRR) - pomiar na próbkach o grubości 4 mm wyciętych z detali

Twardość metali i stopów metali

 
Twardość metali i stopów metali metodami:
 • Brinella w zakresie 1-3000 kg (kulka,1; 2,5; 5 i 10 mm)
 • Rockwella (HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, HR15N)
 • Knoopa HK1
 • Vickersa (HV0.3 – HV100)
 
Twardość powłok metalicznych i innych powłok nieorganicznych metodą Vickersa i Knoopa (PN-EN ISO 4516)
Twardość zgrzein, złączy zgrzewanych rezystancyjnie, punktowo, liniowo i garbkowo (przy małym obciążeniu i mikrotwardości) metodą Vickesa HV0,05-HV5 (PN-EN ISO 14271)
Twardość węglików spiekanych metoda Vickersa i Rockwella (PN-EN 23878)
Twardość pozorna wyrobów spiekanych z wyjątkiem węglików spiekanych
Grubość warstwy utwardzonej spiekanych materiałów na bazie żelaza metodą rozkładu twardości Vickersa (PN-EN ISO 4507)
Umowna grubość warstwy hartowanej powierzchniowo metodą rozkładu twardości Vickersa (PN-ISO 3754)
Umowna grubość warstwy nawęglonej i zahartowanej metodą rozkładu twardości Vickersa (PN-EN ISO 2639)
 
Aparatura pomiarowa:
 • Mikrotwardościomierz EMCOTEST - DuraScan - 50 (na zdjęciu)
 • Twardościomierz uniwersalny Zwick/Roell ZHU-250
 • Twardościomierz Brinella DHB-3000 WPM Heckert
 • Twardościomierz Rockwella HRC - HM-1810 - WPM Heckert
 • Twardościomierz Brinella DHB-3000 Hautec

Komora do badania odporności na ozon ANSEROS SIM6300-TH

 
W komorze ocenia się odporność na spękania gumy lub kauczuku termoplastycznego, poddanych statycznym lub dynamicznym odkształceniom rozciągającym w atmosferze
o określonym stężeniu ozonu, temperaturze i wilgotności.
Komora ozonowa o objętości roboczej 310 litrów pozwala również na badania innych niż guma lub kauczuk obiektów w szerokim zakresie stężenia ozonu od 25 do 1000 pphm.

Komora do testów przyśpieszonego starzenia Xenon Weather-Ometer seria Ci 3000+i Ci 4000 firmy Atlas

 
Metoda badań polega na eksponowaniu próbek roboczych na działanie sztucznych warunków atmosferycznych (filtrowanego światła lampy ksenonowej, temperatury, wilgotności i nadeszczania) w celu symulowania w laboratorium procesów starzenia, które zachodzą podczas działania naturalnych warunków atmosferycznych.
Komora umożliwia kontrolę:
 • natężenia promieniowania w W/m2 i energii światła w MJ/m2,
 • temperatury czarnego termometru i temperatury powietrza w komorze, w zakresie od 40° do 120°C
 • regulację wilgotności względnej powietrza w zakresie od 10 do 100% RH
Odporność na warunki pogodowe jest oceniana m.in. przez porównanie zmiany barwy badanej próbki roboczej do próbki nieeksponowanej za pomocą skali szarej zgodnie z ISO 105-A02

Komora UV Test firmy Atlas

 
Przeznaczona jest do badania odporności materiałów na światło ultrafioletowe w jego najbardziej destrukcyjnym zakresie – UVA i UVB połączone z cyklem kondensacji pary wodnej.
Komora wyposażona jest w 8 fluorescencyjnych lamp z zakresu: UVA 340, UVB 313 lub UVA 351

Komora do badania palności pionowej WAZAU

 
ECE R118 Annex 8
ISO 6941
Badanie to polega na poddaniu próbek materiału w pozycji pionowej na działanie płomienia znormalizowanego palnika gazowego i określeniu szybkości rozprzestrzeniania się płomienia. Mierzy się czasy przemieszczania się płomienia między nitkami kontrolnymi umieszczonymi przy powierzchni próbki w trzech odległościach od źródła podpalania.

Komora do badania palności poziomej WAZAU

 
Stanowisko badawcze umożliwia określenia prędkości spalania próbki poddanej działaniu płomienia o małej energii w ciągu 15 s.
 
Próbka utrzymywana w pozycji poziomej, dzięki uchwytowi w kształcie litery U, jest przez 15 s poddana działaniu płomienia o małej energii oddziałującego na jej swobodny koniec. W czasie badania określa się, czy i kiedy płomień gaśnie lub czas palenia się zmierzonej długości próbki.
 
Normy badawcze
 • PN-ISO 3795
 • Regulamin nr 118 EKG ONZ Seria 02 Rev.2/Add.117/Rev.1/Amend.1
 • DIN 75200
 • FMVSS 302

Maszyna wytrzymałościowa Instron 4467

 • wyposażona w głowice pomiarowe: do 500 N i do 30 kN oraz ekstensometr
 • możliwość badania w temperaturze od -70°C do 250°C
 • pozwalająca na określenie m.in.: wytrzymałości na rozciąganie, wytrzymałości na rozdzieranie, odkształcenia trwałego po ściskaniu, histerezy w warunkach naprężeń ściskających, wytrzymałości przy statycznym zginaniu, modułu sprężystości przy zginaniu

Maszyna wytrzymałościowa Zwick 250 kN Allround floor

 
Umożliwia wykonanie badań takich jak:
Próba rozciągania wg PN-EN ISO 6892-1, metoda A i B
 • Wytrzymałość Rm
 • Granica plastyczności Re
 • Umowna granica plastyczności Rp
 • Wydłużenie A
 • Przewężenie Z
Wytrzymałość na zgniatanie promieniowe wyrobów spiekanych metodą ściskania
 • wg PN-EN ISO 2739
Próba rozciągania elementów złącznych
 • PN-EN ISO 898-1, bez 9.13
 • PN-EN ISO 898-5, bez 9.4
 • PN-EN 28839
 • PN-EN ISO 6157-2
 • PN-EN ISO 898-2
 • PN-EN ISO 2320
Zdolność do odkształcenia plastycznego
 • Metoda spłaszczania wg PN-EN ISO 8492
 • Metoda roztłaczania wg PN-EN ISO 8493

Aparat do oznaczenia wody metodą Karla Fischera

 
Aparat pozwala na oznaczanie zawartości wody metodą wolumetryczną i kulometryczną, na dowolnym poziomie stężenia (ppm/%). Pozwala na oznaczenie wody w próbkach tworzyw, gum, kompozytów, smarów, produktów naftowych, farb, klejów itp. W przypadku próbek nierozpuszczalnych i wolno uwalniających wodę – możliwe jest zastosowanie metody piecykowej (zakres temp. od 50°C do 250°C), z możliwością przepływu (10-150mL/min) gazu (N2, osuszone powietrze lub inny)

Laboratorium badania zapachów

 
Pomieszczenie o stałej, regulowanej temperaturze i wilgotności, wolne od materiałów i substancji emitujących zapachy. W tym pomieszczeniu wykwalifikowany personel w komfortowych warunkach bada zapachy (w zakresie ich intensywności i rodzaju) emitowane z różnorodnych materiałów i komponentów. Jest to również miejsce szkolenia obecnych i potencjalnych członków panelu oceniającego zapachy.
 
Bardzo subiektywna, na pierwszy rzut oka, metoda badań pozwala niejednokrotnie na wskazanie błędów jakie zostały popełnione w procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych i produkcji komponentów.
 
Długotrwały i intensywny proces szkolenia, udział w międzynarodowych badaniach biegłości, udział w szkoleniach organizowanych przez OEM i własne prace badawcze pozwalają na zapewnienie bezstronności i kompetencji personelu w badaniach zapachu.

Mgławienie wyrobów (Fogging Tester HAAKE PHOENIX II+K20 with DC30)

 
Zjawisko mgławienia polega na kondensacji na szybach, w szczególności na szybie przedniej, odparowanych z wyposażenia wnętrza pojazdu substancji lotnych. Charakterystykę zamglenia można określać za pomocą:
 • Wartość zamglenia - iloraz wartości połysku (reflektometr, 60°) płytki szklanej ze osadzonymi substancjami lotnymi, a wartością połysku tej samej czystej płytki szklanej
 • Wartość zamglenia – iloraz transmitancji płytki szklanej z osadzonymi substancjami lotnymi a transmitancją tej samej czystej płytki szklanej
 • Kondensacji składników (G) - różnica masy pomiędzy folią aluminiową z osadzonymi substancjami lotnymi i masa folii przed badaniem

Komora szokowa Climats

 
Komora szokowa przeznaczona jest do narażania badanej próbki na szoki termiczne. Urządzenie jest komorą poziomą tzn. komory robocze położone są obok siebie.
 
Komora szokowa umożliwia badania odporności części i urządzeń na szybkie zmiany temperatury (szoki temperaturowe). Test szokowy w urządzeniu realizowany jest za pomocą automatycznie sterowanej windy przemieszczającej się pomiędzy komorami o dwóch skrajnych temperaturach: wysokiej i niskiej. Możliwa jest dokładna symulacja zgodna z normami (m.in.: PN-EN 60068-2-14, PN-EN 60068-2-1, PN-EN 60068-2-2, innymi - w zakresie możliwości technicznych komory).
 
Podstawowe parametry techniczne komory:
 • Zakres temperatur: od -70 do 180°C
 • Kierunek przesuwu kosza: poziomy
 • Pojemność kosza: 512 l
 • Wymiary kosza: (80x80x80) cm
 • Max. obciążenie kosza: 80 kg
 • Max. czas przejścia regulowany : 10…40 s

System wibracyjny współpracujący z komorą klimatyczną Climats

 
Wykonywanie badań odporności na wibracje sinusoidalne, random oraz szoki mechaniczne
Wibracje oraz szoki mechaniczne generowane są przez wzbudnik elektrodynamiczny umożliwiający badania w osi pionowej albo osiach poziomych.
Ze stanowiskiem wibracyjnym zintegrowana jest komora klimatyczna umożliwiająca wytworzenie wymaganych warunków temperaturowych/klimatycznych podczas testów wibracyjnych.
Zapewniane jest również odpowiednie zasilanie; obciążenie elektryczne; obiegi mediów (powietrze, płyny chłodzące, itp.) zależnie od wymaganych warunków instalacji badanych detali.
Akcelerometry jedno lub trójosiowe, o szerokim zakresie czułości, dobierane są zależnie od wymaganego zastosowania. System wibracyjny posiada 12 kanałów umożliwiających realizację wielokanałowej kontroli wibracji i pomiaru odpowiedzi badanego detalu.
Na miejscu możliwe jest również zaprojektowanie i wykonanie stosownych wsporników wibracyjnych, wymaganych do przeprowadzenia niektórych badań.
 
Stanowisko wibracyjne Unholtz-Dickie - podstawowe parametry:
 • siła: 35,6 kN
 • zakres częstotliwości: od 4 do 3000 Hz
 • maksymalne przemieszczenie: 76 mm
 • maksymalne przyspieszenie 100 g (sinus/random); 260 g (szoki mechaniczne)
 • maksymalne obciążenie: 600 kg
 • wymiary stołów: 600 x 600 mm – pionowy; 914 x 914 mm – poziomy.
 
Komora klimatyczna Climats - podstawowe parametry:
 • wymiary wnętrza: 1500 x 1500 x 1500 mm (objętość 3,4 m3),
 • zakres temperatury (praca ze stanowiskiem wibracyjnym): od -40 do 160°C; przy pracy samodzielnej: od -75 do 180°C,
 • wilgotność względna: od 10 do 98% (przy temperaturze od +10 do 90°C),
 • szybkość zmian temperatury: 10°C/min (z rozpraszaniem ciepła we wnętrzu).

Komory klimatyczne i temperaturowe

 
Komory klimatyczne
Pozwalają na badania lub kondycjonowanie obiektów w różnych warunkach klimatycznych:
Temperatura: od -70°C do 210°C
Wilgotność: od 10 do 98% RH
 
Komory temperaturowe
Pozwalają na badania lub kondycjonowanie obiektów w podwyższonych lub ujemnych temperaturach, w zakresie od -40°C do 300°C
 
Wymiary (w zależności od komory) wysokość x szerokość x głębokość: od 700x650x604 do 1000x900x1600
 
Zdj. Komora klimatyczna CTS

Komory solno-wilgotnościowe oraz solno-klimatyczne

 
Pozwalające na badania odporności obiektów na działanie czynników zewnętrznych w sztucznych atmosferach korozyjnych (np. rozpylona mgła solna, immersja w roztworach korozyjnych, zdefiniowane warunki klimatyczne, kondensat wodny, itp.).
 
Pojemności robocze: od 1 m3 do 2,5 m3
Zakres temperatury: od -20°C do 70°C
Zakres wilgotności: od 20 do 98% RH, od ~95 do 100% CH
Ciśnienie natrysku: do 3 barów
Cykliczne badania korozyjne (CCT)
Media: NSS, CASS, ASS, SWAAT oraz inne
 
Przykładowe metody oceny stosowane po badaniach, ocena wizualna:
ocena zniszczenia powłoki; ocena stopnia: spęcherzenia, zardzewienia, spękania, złuszczenia, kredowania metodą taśmową, rozwarstwienia i korozji wokół nacięcia; zmiana koloru, skala szara oraz wiele innych
 
Przykładowe metody oceny stosowane po badaniach, badania mechaniczne (przykładowe):
badanie metodą siatki nacięć, oznaczanie odporności powłok na uderzenie kamieniami, próba wielouderzeniowa, Pistol Test, oznaczanie twardości powłoki metodą ołówkową oraz wiele metod oceny.
 
Zdj. Komory solno-wilgotnościowe

Komora Kesternich

 
Pozwala na badania odporności obiektów między innymi w środowisku dwutlenku siarki, kondensatu wodnego, czy w rozpylonej mgle solnej.
Pojemność robocza: od 0,4 m3 (400 L) do 1,0 m3 (1000 L)
Zakres temperatury: od RT do 50°C
Zakres wilgotności: od ~95 do 100% CH
Ciśnienie natrysku: do 3 barów
Media: NSS, CASS, ASS, SO2 oraz inne
 
Przykładowe metody oceny stosowane po badaniach, ocena wizualna:
ocena zniszczenia powłoki; ocena stopnia: spęcherzenia, zardzewienia, spękania, złuszczenia, kredowania metodą taśmową, rozwarstwienia i korozji wokół nacięcia; zmiana koloru, skala szara oraz wiele innych
 
Przykładowe metody oceny stosowane po badaniach, badania mechaniczne (przykładowe):
badanie metodą siatki nacięć, oznaczanie odporności powłok na uderzenie kamieniami, próba wielouderzeniowa, Pistol Test, oznaczanie twardości powłoki metodą ołówkową oraz wiele innych

Komora Weiss WKE1000

 
Komora środowiskowa o pojemności 1 m3, do badań emisji LZO z materiałów, pół-wyrobów i gotowych komponentów.
Umożliwia realizację badań w stałej bądź zmiennej temperaturze, z kontrolowaną wilgotnością względną i przepływem powietrza.
Komora wyposażona jest w detektor FID, mierzący w czasie rzeczywistym całkowite stężenie węglowodorów w komorze.
Umożliwia pobieranie próbek powietrza (do badania zapachu) lub ich zatężanie w celu przeprowadzenia analiz lotnych związków organicznych, związków karbonylowych, amin, nitrozoamin i ftalanów.
Badanie z wykorzystaniem komory środowiskowej umożliwia uzyskiwanie informacji o ilości i rodzaju emitowanych związków z elementów wykonanych z różnych materiałów i o różnych gabarytach, takich jak np. deski rozdzielcze, fotele samochodowe, wykładziny itd. Realizowane są w niej badania zgodnie z normami międzynarodowymi, takimi jak ISO 12219-4 i ISO 12219-6, oraz zgodnie z normami wewnętrznymi największych koncernów motoryzacyjnych.

Skaningowy mikroskop elektronowy SEM EVO MA25 z analizatorami EDS oraz EBSD firmy Bruker

 
Skaningowy mikroskop elektronowy z możliwością pracy w trybie wysokiej i niskiej próżni, co pozwala na analizowanie próbek przewodzących i nieprzewodzących. Posiada możliwość obrazowania SE (secondary electron) i BSE (backscattered electron), jest także wyposażony w analizatory EDS (energy dispersive X-ray spectroscopy) i EBSD (electron backscatter diffraction) firmy Bruker. Możliwości badawcze:
 • analiza jakościowa i ilościowa oraz mapowanie składu pierwiastkowego próbek
 • ocena fraktografii powierzchni pęknięcia umożliwiająca stwierdzenie charakteru przełomu, nieciągłości materiałowych oraz np. kruchości wodorowej, stwierdzenie niepożądanych wtrąceń na powierzchni przełomu
 • analiza wielkości i rodzaju wtrąceń niemetalicznych
 • liniowa mikroanaliza powłok i warstw dyfuzyjnych
 • klasyfikacja zanieczyszczeń na sączkach - badania czystości technicznej
 • możliwość badania próbek o stosunkowo dużych gabarytach (300x200x200 mm)

Mikroskop cyfrowy Keyence VHX-6000

 • powiększenie 20 – 1000x
 • zaawansowane wyostrzanie obrazu
 • obrazy w wysokiej jakości i rozdzielczości
 • obserwacja w świetle odbitym i przechodzącym
 • obserwacja pod zmiennymi kątami
 • usuwanie refleksów
 • szybki zautomatyzowany stolik umożliwiający skanowanie powierzchni
 • szybkie składanie powierzchni (do 4 cm)
 • wizualizacja powierzchni 3D
 • pomiar chropowatości powierzchni
 • automatyczne zliczanie cząstek
 • automatyczne wykrywanie krawędzi
 • pomiary w czasie rzeczywistym

Mikroskop metalograficzny Zeiss M1m

 • powiększenie 12,5 – 2500x.
 • techniki obserwacyjne w świetle odbitym:
  • jasne pole
  • ciemne pole
  • polaryzacja
  • różnicowy kontrast interferencyjny.
  • różnicowy kontrast interferencyjny w polaryzacji kołowej.
 • możliwość obserwacji w świetle przechodzącym.
 • wbudowany zautomatyzowany stolik umożliwiający skanowanie powierzchni.
 • moduł do składania powierzchni - Mosaix (do 4 cm).
 • moduł 3D.
 • moduł Particle Analysis do analiz zanieczyszczeń na sączkach
 • moduł NMI do analizy wtrąceń niemetalicznych
 • moduł do analizy grafitu w żeliwach
 • moduł do analizy wielkości ziarna

Młot Instron – CEAST 9050

 
Udarność jest miarą kruchości materiałów określaną przez pracę potrzebną do dynamicznego złamania próbki i odnoszoną do wielkości poprzecznego przekroju próbki
 

Metoda Charpy'ego

Metoda ta polega na udarowym zginaniu prostopadłościennej próbki z karbem lub bez karbu, podpartej na dwóch podporach i określeniu pracy potrzebnej do jej złamania. Karb ma na celu koncentrację naprężeń w określonym miejscu badanej próbki. Udarnością określa się pracę potrzebną do dynamicznego złamania próbki, odniesioną do 1 m2 przekroju próbki (jeżeli jest to udarność z karbem, to do przekroju w miejscu z karbem).
 

Metoda Izoda

Metoda Izoda różni się od metody Charpy'ego sposobem zamocowania próbki, wymiarami próbek oraz prędkością uderzenia wahadła młota. Metodą tą bada się wyłącznie próbki z karbem. Próbkę mocuje się pionowo, jednym końcem w uchwycie podstawy młota i łamie ostrzem walcowym wahadła młota w określonej odległości od krawędzi uchwytu.

Młot wahadłowy - Instron 450MP

 
Udarność jest miarą kruchości materiałów określaną przez pracę potrzebną do dynamicznego złamania próbki i odnoszoną do wielkości poprzecznego przekroju próbki
 
Praca łamania: KV2 i KU2 wg PN-EN ISO148-1 jest określana przy pomocy młota wahadłowego Instron 450MP z początkową energią uderzenia młota 150 J, 300 J oraz 450 J. Dodatkowo zastosowanie termostatu grzejąco-chłodzącego umożliwia przeprowadzenie badania w temperaturach w zakresie
od -90oC do 200oC.

Rotacyjny tester ścieralności - TABER Abraser - Model 5135

Jest to urządzenie przeznaczone do przyśpieszonych badań zużycia materiału.Test polega na zamocowaniu płaskiej próbki na ruchomej platformie, która obraca się wokół własnej osi z zadaną prędkością. Na powierzchnię badanej próbki opuszcza się dwie tarcze ścierające i dociska z odpowiednią siłą. Koła obracają się w przeciwnych kierunkach i zataczają pełne koło na powierzchni próbki. Układ ten pozwala na zbadanie odporności na ścieranie materiału w każdym kierunku, bez względu na strukturę, splot lub układ ziaren w materiale.

Standardy:
 • ISO 15082
 • ISO 7784-2
 • ISO 5470-1
 • ISO 10074
 • SAE J365
 • DIN 53754

Liniowy tester odporności na ścieranie - TABER Linear Abraser - Model 5750

Aparat przeznaczony jest do badania odporności materiałów i wyrobów na ścieranie powierzchniowe i oceny względnej wytrzymałości lub podatności powierzchni materiału na uszkodzenia fizyczne takie jak zużycie i ścieranie, zarysowanie, wyżłobienie, zadrapanie, zatarcie, przeniesienie zabarwienia (zwykle zwane trwałością koloru) oraz inne.

Liniowy tester ścierania może być stosowany zarówno do testów na sucho jak i na mokro.
Przeznaczony jest do badania próbek praktycznie o dowolnych wymiarach i kształtach.
 
Standardy:
 • ISO 105-X12
 • PV 3906
 • D42 1775
 • AA-0134

Wieloosiowe stanowiska badawcze firmy MTS

 
Badania części i zespołów, testy zmęczeniowe oraz wytrzymałościowe
Stanowiska badawcze budowane na potrzeby konkretnego typu badania i detalu, tworzone w oparciu o posiadaną bazę sprzętu elektro-mechanicznego oraz pomiarowego.
Posiadamy stacje badawcze do 8 kanałów, siłowniki od 2,7 do 250 kN, możliwość rejestracji jak i sterowania sygnałami ciśnienia, obrotów, kątem, momentem, innymi.

Wieloosiowe stanowiska badawcze firmy INOVA

 
Badania części i zespołów, testy zmęczeniowe oraz wytrzymałościowe z użyciem iteracji sygnału sterującego
Stanowiska badawcze budowane na potrzeby konkretnego typu badania i detalu, tworzone w oparciu o posiadaną bazę sprzętu elektro-mechanicznego oraz pomiarowego.
Posiadamy stacje badawcze do 8 kanałów, siłowniki od 2,7 do 250 kN, możliwość rejestracji jak i sterowania sygnałami ciśnienia, obrotów, kątem, momentem, innymi.