BOSMAL dla kompozytów

BOSMAL posiada bogate zaplecze badawcze pozwalające na wykonywanie szeregu badań właściwości fizycznych, mechanicznych i chemicznych, materiałów o różnym składzie i strukturze.
 
Poniżej zamieściliśmy zestawienie aparatury badawczej oraz urządzeń używanych do badań i obróbki między innymi materiałów kompozytowych.