Projekt

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPOWSL) na lata 2014-2020 Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp.z o.o. realizuje projekt pod nazwą „Rozbudowa Centrum Kompetencji Rozwoju Układów Napędowych, hybrydowych, elektrycznych i alternatywnych pojazdów samochodowych”
 

Cel projektu

Projekt ma na celu rozbudowę istniejącej infrastruktury badawczej, w zakresie rozszerzenia możliwości badawczych, działającego w ramach Instytutu, Centrum Kompetencji Rozwoju Układów Napędowych poprzez zakup dwóch stanowisk hamownianych do badań hybrydowych i elektrycznych układów napędowych pojazdów samochodowych i maszyn roboczych, stanowiska do badań odporności na wibracje oraz komory klimatycznej.


Okres realizacji projektu

04.2020 r. – 08.2022
 

Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu Instytut BOSMAL zwiększy możliwości rozwoju nowszej generacji ekologicznych i zeroemisyjnych układów napędowych pojazdów samochodowych: hybrydowych, elektrycznych i alternatywnych oraz ich podzespołów i osprzętu do zastosowań w pojazdach osobowych, dostawczych, autobusach oraz pojazdach ciężarowych, a także maszyn roboczych i pojazdów pozadrogowych. Zaplanowana inwestycja nie tylko pozwoli na wykonanie nowych projektów, ale także pozytywnie wpłynie na optymalizację efektywności wykorzystania istniejących zasobów Centrum Kompetencji. 
 
Całkowita wartość projektu: 15 039 145,00 PLN
Wartość dofinansowania: 5 100 000,00 PLN