Wskaźnik prędkości płynięcia tworzyw termoplastycznych

Masowy (MFR) lub objętościowy wskaźnik prędkości płynięcia (MVR)

Wielkością, która charakteryzuje prędkość płynięcia tworzyw termoplastycznych w procesie przetwórstwa jest masowy (MFR) lub objętościowy wskaźnik prędkości płynięcia (MVR). MFR i MVR oznacza się za pomocą plastometru obciążnikowego. Istotą oznaczania wskaźnika płynięcia jest pomiar średniej prędkości płynięcia tworzywa przy ustalonych wartościach podstawowych parametrów procesu przetwórstwa (temperatura i ciśnienie).

Wyznaczanie współczynnika płynięcia

Wyznaczanie współczynnika płynięcia Metodą A: masowy współczynnik płynięcia (MFR)

W tej metodzie wytłoczka jest obcinana w jednostajnych odstępach czasu, a następnie określana jest masa przy użyciu wagi. Wynikiem jest wytłoczona masa w jednostce czasu, zwykle określana w g/10 min.
 

Wyznaczanie współczynnika płynięcia Metodą B: objętościowy współczynnik płynięcia (MVR)

Ta metoda wymaga, aby plastometr był wyposażony w czujnik ruchu tłoka. Wynik MVR stanowi objętość wytłoczonego materiału w jednostce czasu i jest określany w cm³/10 min. Współczynnik wagawy jest wyznaczany z drogi jaką tłok pokonuje w jednostce czasu.
 
Na zdjęciu urządzenie Plastometr ZwickRoell Mflow

Normy badawcze

  • PN-EN ISO 1133
  • ASTM D1238
  • ASTM D3364
Nr dokumentu Tytuł/Opis
ASTM D3364 Standard Test Method for Flow Rates for Poly(Vinyl Chloride) with Molecular Structural Implications
ASTM D1238 Standard Test Method for Melt Flow Rates of Thermoplastics by Extrusion Plastometer
PN-EN ISO 1133 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVR) tworzyw termoplastycznych