Projekt

W ramach międzynarodowego programu „Horyzont 2020”, projektu „ERA-NET”, konkursu „ElectricMobility Europe Call 2016” (EMEurope Call 2016) Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. współrealizuje projekt „E-TRACT” mający na celu opracowanie autobusu do 20 osób, o napędzie elektrycznym.
 

Cel projektu

Głównym celem realizacji projektu E-TRACT jest walidacja w pełni mechanicznie zintegrowanego z osią pojazdu, elektrycznego systemu napędowego, jako uniwersalnego rozwiązania konwersji na pojazdy elektryczne, lekkich pojazdów użytkowych (1,5-4,2 t), głównie minibusów do 20 miejsc.
 

Planowane efekty

Efektem projektu będzie wsparcie wdrożenia e-mobilności (EM) w Europie poprzez znaczącą poprawę osiągów e-busów, przy jednoczesnej redukcji ich kosztów. Dzięki temu możliwym będzie szersze upowszechnienie pojazdów elektrycznych, szczególnie wśród firm transportu publicznego.
Projekt realizowany w konsorcjum.
 
Całkowita wartość projektu : 1 416 574,22 PLN
Wartość dofinansowania 893 307,67 PLN