Pomiary widzialności nocnej

Zakres usługi

 • Pomiar współczynnika RA dla pionowego oznakowania drogowego
 • Pomiar współczynnika R` dla materiałów odblaskowych umieszczonych na odzieży
 • Pomiar możliwy zarówno w terenie, jak i w laboratorium
 • Pomiar wszystkich rodzajów materiałów odblaskowych z automatyczną detekcją koloru
 

Obszar zastosowań

 • Producenci i użytkownicy:
  • oznakowania pionowego
  • tablic rejestracyjnych
  • odblaskowych ubrań ochronnych
  • taśm odblaskowych
 • Administracja drogowa oraz zarządcy dróg oraz inspektorzy nadzoru