Komora gazów korozyjnych

Badanie w środowisku gazów korozyjnych pozwala na określenie oddziaływania korozyjnego środowiska pracy i magazynowania na elementy elektrotechniczne, zwłaszcza styki, terminale i połączenia (rozpatrywane zarówno osobno, jak i jako zintegrowane z podzespołem lub zmontowane jako kompletny sprzęt).
 
Obiekty badawcze poddawane są próbom korozyjnym w komorze AirEvent Gas/600/0, w różnych warunkach temperaturowych i wilgotności, w atmosferze pojedynczych gazów korozyjnych lub ich mieszanin:
 • Cl2
 • SO2
 • NO2
 • H2S
Gazy mieszane są ze sobą w różnych stosunkach, w zależności od stosownej normy i/lub wymagań Zlecającego. Stosowany zakres stężeń gazów waha się od 10 do 500 ppb.  
 
Stężenia gazów monitorowane są za pomocą analizatora SPM Flex Honeywell
 
Preferowany czas trwania testu to 4, 7, 10, 14 lub 21 dni.

Wyposażenie komory AirEvent Gas/600/0

 • wewnętrzna komora, w której są prowadzone próby korozyjne
 • analizator stężenia gazów SPM Flex pozwalający na monitorowanie aktualnego stężenia gazów korozyjnych w komorze
 • system dozowania gazów korozyjnych
 • wentylowana szafa z odciągiem i systemem dozującym gazy

Normy badawcze

 • IEC 60068-2-60
 • PN-EN 60512-11-14
 • ASTM B845-97
 • Renault 36-00-802
 • VW 80000 
 • oraz inne na zapytania
 

Aparatura badawczo-pomiarowa

 • komora AirEvent Gas/600/0 Weiss, o pojemności wewnętrznej 260 l, o wymiarach wewnętrznych (630x630x670) mm
 • system dozowania gazów korozyjnych
 • detektor stężenia gazów SPM Flex Honeywell wraz z chemokasetami 
 
Nr dokumentu Tytuł/Opis
IEC 60068-2-60 Badania środowiskowe -- Część 2-60: Próby -- Próba Ke: Próba korozyjna w przepływającej mieszaninie gazów
PN-EN 60512-11-14 Złącza do urządzeń elektronicznych - Badania i pomiary - Część 11-14: Badania klimatyczne - Badanie 11p: Korozja przy przepływie gazu jednorodnego
ASTM B845-97 Mixed Flowing Gas (MFG) Tests for Electrical Contacts
Renault 36-00-802 Norma producenta
VW 80000 Electric and Electronic Components in Motor Vehicles up to 3.5 t. General Requirements, Test Conditions, and Tests