Komory gazów korozyjnych

Badanie w środowisku gazów korozyjnych pozwala na określenie oddziaływania korozyjnego środowiska pracy i magazynowania na elementy elektrotechniczne, zwłaszcza styki, terminale i połączenia (rozpatrywane zarówno osobno, jak i jako zintegrowane z podzespołem lub zmontowane jako kompletny sprzęt).
 
Obiekty badawcze poddawane są próbom korozyjnym w komorach: AirEvent Gas/600/0 i SK1500, w różnych warunkach temperaturowych i wilgotności, w atmosferze pojedynczych gazów korozyjnych lub ich mieszanin:
 • Cl2
 • SO2
 • NO2
 • H2S
Gazy mieszane są ze sobą w różnych stosunkach, w zależności od stosownej normy i/lub wymagań Zlecającego. Stosowany zakres stężeń gazów waha się od 10 do nawet 2700 ppb (dla H2S).
 
Stężenia gazów monitorowane są za pomocą analizatora SPM Flex Honeywell (w przypadku AirEvent Gas/600/0).
 
Preferowany czas trwania testu to 4, 7, 10, 14 lub 21 dni.

Komora gazów korozyjnych AirEvent Gas/600/0 firmy Weiss

Parametry i oprzyrządowanie

 • wymiar wewnętrzny: 630 x 630 x 670 mm (WxDxH)
 • objętość robocza ok. 270 L
 • temperatura robocza od +10 do +90 ºC
 • wilgotność 10 - 98 %RH
 • regulacja natężenia wymiany powietrza za pomocą czujnika przepływu: 3-4 razy na godzinę
 • wentylowana szafa z odciągiem i systemem dozującym gazy
 • dozowanie do czterech gazów szkodliwych z 4 liniami dozowania gazów szkodliwych 1-100 ml/min
 • wewnętrzna komora, w której są prowadzone próby korozyjne
 • analizator stężenia gazów SPM Flex pozwalający na monitorowanie aktualnego stężenia gazów korozyjnych w komorze
 • detektor stężenia gazów SPM Flex Honeywell wraz z chemokasetami

Komora gazów korozyjnych SK1500 firmy Olfasense

Parametry i oprzyrządowanie

 • wymiar wewnętrzny: 1850 x 900 x 900 mm (WxDxH)
 • objętość całkowita ok. 2800 L
 • objętość robocza ok. 1500 L
 • nośność (dno komory badawczej) max. 75 kg/m2
 • nośność (półki w komorze badawczej) max 20 kg/m2
 • temperatura robocza +10…+60 ºC
 • wilgotność 10 - 80 %RH
 • regulacja natężenia wymiany powietrza za pomocą czujnika przepływu: 3-5 razy na godzinę
 • dozowanie do czterech gazów szkodliwych z 4 liniami dozowania gazów szkodliwych 1-100 ml/min
 • możliwość jednoczesnego badania w atmosferze do czterech gazów korozyjnych

Normy badawcze

 • IEC 60068-2-60
 • PN-EN 60512-11-14
 • ASTM B845-97
 • Renault 36-00-802
 • VW 80000 
 • oraz inne na zapytania
 
Nr dokumentu Tytuł/Opis
IEC 60068-2-60 Badania środowiskowe -- Część 2-60: Próby -- Próba Ke: Próba korozyjna w przepływającej mieszaninie gazów
PN-EN 60512-11-14 Złącza do urządzeń elektronicznych - Badania i pomiary - Część 11-14: Badania klimatyczne - Badanie 11p: Korozja przy przepływie gazu jednorodnego
ASTM B845-97 Mixed Flowing Gas (MFG) Tests for Electrical Contacts
Renault 36-00-802 Norma producenta
VW 80000 Electric and Electronic Components in Motor Vehicles up to 3.5 t. General Requirements, Test Conditions, and Tests