Projekt

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPOWSL) na lata 2014-2020 Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą „Rozbudowa istniejącego stanowiska do badań układów napędowych o emulator baterii pojazdu”
 

Cel projektu

Projekt ma na celu rozbudowę istniejącego stanowiska do badań układów napędowych o emulator baterii pojazdu umożliwiający badanie kompletnych e-osi (silnika napędowego i przekładni oraz półosi) na istniejącym już stanowisku do badania układów napędowych.
 

Okres realizacji projektu

2.09.2019 r. – 31.08.2020 r.
 

Planowane efekty

Rozbudowa umożliwi rozpoczęcie prac badawczych:
  • nad kompletnymi elektrycznymi osiami napędowymi pojazdów elektrycznych
  • zhybrydyzowanych skrzyń biegów
Całkowita wartość projektu: 1 549 800,00 PLN
Wartość dofinansowania: 315 000,00 PLN