Archiwum przetargów

 
08.06.2017
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę, montaż i rozruch dwóch sprężarek.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 
„Niniejszym informujemy, że ze względu na zapytania oraz wnioski potencjalnych oferentów, termin składania ofert zostanie wydłużony do dnia 30.06.2017r.”
  
„Dostawca winien oprócz oferty zasadniczej przedstawić również ofertę na rozwiązanie wariantowe:
Wariant dodatkowy - dostawa kompresorów mających wydatek 1000 m3 przy ciśnieniu 7,5 bar, lecz mających również możliwość podniesienia ciśnienia na 10 bar.”
 
Niniejszym informujemy, że przetarg na dostawę, montaż i rozruch sprężarek wygrała firma Gardner Denver Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pachońskiego 65
 
 
02.06.2017
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na budowę stacji transformatorowej przy budynku hali – instalacje elektryczne.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 
Z uwagi na zapytania potencjalnych oferentów informujemy, że termin składania ofert zostanie przesunięty, po wyjaśnieniu zaistniałych wątpliwości.
Nowy termin składania ofert zostanie ustalony w najbliższym czasie.
 
 
Nowy termin składania ofert: 07.07.2017 r.
 
Niniejszym informujemy, że przetarg na budowę stacji transformatorowej przy budynku hali wygrała firma Instalatorstwo Elektryczne Edward Targosz z siedzibą
w Bielsku-Białej, ul. Polna 90A
 
 02.06.2017
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na budowę stacji transformatorowej przy budynku hali – roboty instalacyjne.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 
Niniejszym informujemy, że przetarg na budowę stacji transformatorowej wygrała firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo - Handlowe "LEBEX" z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 43a.
  
25.05.2017
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.ogłasza przetarg na budowę stacji transformatorowej przy budynku hali.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
 
„Z uwagi na brakujący załącznik nr 3 do niniejszego przetargu informujemy, że zostanie on uzupełniony najpóźniej do dnia jutrzejszego, tj. 31.05.2017 r.  
W związku z powyższym termin składnia ofert zostaje przedłużony do dnia 09.06.2017 r.”
 
Niniejszym informujemy, że przetarg na budowę stacji transformatorowej przy budynku hali wygrała firma Multiform Dariusz Krywult z siedziba w Bielsku -Białej, ul. Dywizji Pancernej 47
18.11.2016
 
Niniejszym informujemy, że przetarg na dostawę komór: klimatycznej i szokowej, wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem użytkowników, nr BOS/107/NZ/16 zostaje unieważniony ze względu na zmianę specyfikacji technicznej.
 
Jednocześnie informujemy, że przetarg zostaje wznowiony pod numerem BOS/121/NZ/16.
Poniżej znajduje się uaktualniona specyfikacja, z uwzględnionymi zmianami, które zostały oznaczone żółtym kolorem.
Nowy termin składania ofert: 28.11.2016 r.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
 
07.11.2016 - PRZETAR UNIEWAŻNIONY
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę komory temperaturowej i komory szokowej.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
 

 
06.04.2016
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę wytrzymałościowej maszyny 150 kN.
 
Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:
 
„Niniejszym informujemy, że z uwagi na prośbę potencjalnych Oferentów przedłużamy termin składania ofert do dnia 21.04.2016 r.”
 

 
18.03.2016
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę współrzędnościowej maszyny pomiarowej.
 
Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:
 

 
10.07.2015
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę komory klimatycznej.
 
Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:
  
 
Niniejszym informujemy, że na prośbę potencjalnych Oferentów, wyrażamy zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 3 sierpnia 2015 r.
 

 
08.10.2014
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na ochronę i zabezpieczenie obiektów.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
 
Jednocześnie informujemy, że zamawiający nie wyraża zgody na ubieganie się o zamówienie wspólnie przez kilka firm tj. konsorcjum.
 
 
WYNIK:
Niniejszym informujemy, że przetarg na ochronę i zabezpieczenie obiektów BOSMAL wygrała firma DOMENA SERWIS Sp. z o.o.; ul. Kustronia 39; 43-316 Bielsko-Biała.
 

 
04.04.2013
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę, montaż i rozruch sprężarki śrubowej.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
 
W związku z licznymi prośbami potencjalnych Oferentów informujemy, że termin składania ofert zostaje ostatecznie przesunięty do dnia 10.05.2013 r.
 

 
28.01.2013
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji wod-kan oraz sprężonego powietrza dla pomieszczenia Clean Room.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
 
 
W związku z brakiem możliwości udzielenia w dniu dzisiejszym odpowiedzi na pytania zadawane przez Oferentów w trakcie postępowania przetargowego informujemy, że termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia 11.02.2013 r.
 
Niniejszym informujemy, że przetarg na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji wod-kan oraz sprężonego powietrza dla pom. Clean Room został rozstrzygnięty.
Wygrała firma BART Sp. z o.o., ul. Będzińska 41/l; 42-205 Sosnowiec.
 

 
19.12.2012
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę komory klimatycznej przystosowanej do połączenia ze stanowiskiem wibracyjnym.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
 
W związku z wpływającymi do BOSMAL licznymi prośbami potencjalnych oferentów o wydłużenie terminu składnia ofert informujemy, że zostaje on przedłużony do dnia 14.01.2013 r.
 

 
19.12.2012
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę stanowiska wibracyjnego.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
 
W związku z wpływającymi do BOSMAL licznymi prośbami potencjalnych oferentów o wydłużenie terminu składnia ofert informujemy, że zostaje on przedłużony do dnia 14.01.2013 r.
 

 
11.10.2012
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie stacji transformatorowej 15 kV i rozdzielni nn.
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
 
 

 
16.01.2012
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę, montaż i uruchomienie pionowego centrum frezarskiego CNC.
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
 

 
28.09.2011
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki bytowe z terenu Instytutu.
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
 
Załącznik nr 3 (projekt przyłącza) do odbioru w Instytucie BOSMAL, po dokonaniu wizji lokalnej.
 

 
29.06.2011
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę, montaż i rozruch sprężarki śrubowej.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
 

 
29.04.2011
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.ogłasza przetarg na wykonanie instalacji wykrywania i utomatycznego gaszenia pożaru dla stanowiska hamowni silników nr 16 do 20 w obiekcie 1A.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
 

 
21.03.2011
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie instalacji elektrycznej stanowisk hamowni nr 16 do 20.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
 

 
10.03.2010
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę, montaż i rozruch 5kpl. suwnic podwieszonych.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
 

 
22.12.2010
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie robót instalacyjnych związanych z adaptacją pomieszczeń na stanowiska badań silników spalinowych.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki. Projekty dotyczące ww. przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 14:00, pokój 361.
 
 
 

 
03.11.2010
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
ogłasza przetarg na ochronę i zabezpieczenie obiektów Instytutu Bosmal.
 
Informacje dotyczące I etapu zawierają poniższe załączniki:
 

 
30.09.2010
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie instalacji elektrycznej sali konferencyjnej oraz biur w obiekcie nr 5a.
 
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
 
Długotrwałe prace powodujące hałas ( typu rozbiórki , przekucia , przebicia , bruzdowania , wiercenia itp. ) winny być wykonywane po godz. 16.00 oraz w dni wolne od pracy Użytkowników obiektu (soboty, niedziele) w pełnej korelacji z innymi wykonawcami branżowymi.
 

 
24.09.2010
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
ogłasza przetarg na dostawę komory klimatycznej dla Instytutu. Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
 
Informujemy, że przetarg na dostawę komory klimatycznej wygrała firma TPROFILE, ul. Krótka 13, 62-007 Biskupice.
 

 
24.09.2010
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
ogłasza przetarg na wykonanie instalacji audio wideo w sali konferencyjnej w budynku nr 5a na terenie Instytutu. Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
 
Długotrwałe prace powodujące hałas (typu rozbiórki, przekucia, przebicia, bruzdowania, wiercenia itp.) winny być wykonywane po godz. 16.00 oraz w dni wolne od pracy Użytkowników obiektu (soboty, niedziele) w pełnej korelacji z innymi wykonawcami branżowymi.
 
Procedury zastosowane w zintegrowanym systemie sali konferencyjnej muszą uwzględniać możliwość sterowania centralą wentylacyjną na poziomie załączenia centrali, zmiany wydajności i regulacji temperatury.
 

 
24.09.2010
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie wentylacji mechanicznej sali konferencyjnej oraz biur w obiekcie nr 5a na terenie Instytutu.Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
 
Długotrwałe prace powodujące hałas (typu rozbiórki , przekucia , przebicia , bruzdowania , wiercenia itp.) winny być wykonywane po godz. 16.00 oraz w dni wolne od pracy Użytkowników obiektu (soboty, niedziele) w pełnej korelacji z innymi wykonawcami branżowymi.
 
Niniejszym informujemy, że do Instytutu BOSMAL wpłynęło zapytanie, jednego z potencjalnych Oferentów, dotyczące przetargu na wykonanie wentylacji mechanicznej sali konferencyjnej oraz biur w obiekcie nr 5a. Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:
 

 
26.08.2010
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych I piętra – obiekt nr 5a wraz z salą konferencyjną Instytutu BOSMAL. Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.
Załącznik nr 3a oferenci otrzymają po dokonaniu wizji lokalnej.
 

 
06.08.2010
 
Informujemy, że przetarg na modernizację instalacji wody obiegowej terenie Instytutu, wygrała firma PPUH LEBEX, ul. Komorowicka 43a, 43-300 Bielsko–Biała.
 

 
08.06.2010
 
Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie prac związanych z adaptacją pomieszczenia nr 109 na stanowiska badań silników spalinowych (kabiny nr 16 do 20) w obiekcie nr 1A na terenie Instytutu. Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki.