Pomiary dynamiki pojazdów

System do pomiarów parametrów ruchu samochodu oparty o GPS

  • Pomiary wykonywane na drodze, metodą bezstykową przy użyciu zestawów pomiarowych Corrsys-Datron z głowicą optyczną Correvit lub system inercyjny z GNSS OxTS RT2002.
  • Inne pomiary dynamiki pojazdu wymagające określenia położenia, prędkości i przyspieszenia pojazdu w kierunku wzdłużnym i poprzecznym